Geoprieskum

Informácie o študijnom programe (pdf)Prospects of graduates

Informácie o študijnom programe (pdf)Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FBERG TECHNICKEJ UNIVERZITY VKOŠICIACHV AKADEMICKOM ROKU 2021/2022Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FBERG TECHNICKEJ UNIVERZITY VKOŠICIACHV AKADEMICKOM ROKU 2021/2022Coordinator for students with specific needs

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170General information on the admission exam

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FBERG TECHNICKEJ UNIVERZITY VKOŠICIACHV AKADEMICKOM ROKU 2021/2022Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Apply the application for study

    31.03.2021

  • Performance of the entrance exam

    02.04.2021

  • Send certificate to

    15.06.2021

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Last update: 14.09.2020 12:21

Draw attention to not topical data