Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Prospects of graduates

PR manažér

Špecialista na obchodný protokol

Etický audítor

Tvorca etických kódexov:

-  v súkromnom sektore

-  v medzinárodných inštitúciách Európskej únie

-  v ústredných orgánoch štátnej správy

-  v úradoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy

-  v mimovládnych organizáciáchAlways up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Conditions for international students

základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu určené VŠGeneral information on the admission exam

Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na vyznačené miesto v prihláške.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí bude  uchádzačom o štúdium doručené poštou, na adresu ich trvalého bydliska.Form of entrance exam

prijímací pohovor • Apply the application for study

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Send certificate to

  31.08.2020

 • Submit additional application form

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Performance of the additional entrance exam

  01.07.2019

Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • Bachelor diploma (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1300 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €

Billing information

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Last update: 26.09.2022 10:26

Draw attention to not topical data