Environmental Management

Absolvent 1. stupeňa študijného programu na základe dobrých poznatkov z prírodných, technických a spoločenských vied dokáže identifikovať základné problémy životného prostredia, navrhovať ich riešenie a posúdiť možnosti efektí­vneho a šetrného pôsobenia človeka na životné prostredie. Má prehľad o environmentálnej legislatí­ve Slovenskej republiky a Eښ. Dokáže poskytovať informácie a stimulovať k činnosti pre naplnenie cieľov environmentálnej politiky. Môže vykonávať odborné a nižšie riadiace činnosti na §rovni štátnej správy, miestnej samosprávy, v treťom sektore i v hospodárskej sfére.Prospects of graduates

A graduate degree program of study environmental management on the basis of good knowledge of natural, technical and social sciences can identify the basic problems of the environment, propose solutions and assess options for effective and prudent operation of humans on the environment. An overview of environmental legislation of the Slovak Republic. Provides information, encourages other stowork for achieving the objectives of environmental policy. Can carry out training and management activities at lower levels of government, local government, the non profit sector in the economic sphere as well.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Students are admitted to the study by meeting the basic requirements for admission to studyin the meaning of §56, paragraph 1, Law no.131/2002 Coll. the universities, as amended, and based on the evaluation of secondary education. Application Deadline:March 31, in the 2017thAdditional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Science does not require a medical certificate of fitness of our students. Forforeign students (non EU), this confirmation is needed.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Require the knowledge within the curriculum high schools.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Natália Kučerová, tel.: 045 / 52 06 341,

e-mail: natalia.kucerova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

Graduates who have completed secondary education in the admission procedure, submit original or certified copy of certificates IV. and III. year of secondary school leaving certificate no later than 06/09/2017.

An administrative fee of € 40 is connected with organizing the admission procedure. In the case of interest in several academic programs, the administrative fee paid € 40 for each additional degree program. In this case, the application must be sent to each degree program separately.

Administrative fee paid to the candidates Bc. study by postal order and send confirmation of payment together with the application form. Otherwise, the application will not be accepted. • Apply the application for study

  01.10.2019 - 15.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020 - 19.06.2020

 • Send certificate to

  15.06.2020

 • Submit additional application form

  01.04.2020 - 15.08.2020

 • Performance of the additional entrance exam

  20.08.2020

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank: Treasury

Account: 7000317800/8180

Variable symbol: 81300005

Constant symbol:179

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Last update: 18.03.2020 19:27

Draw attention to not topical data