Environmental Engineering

Absolvent 2. stupňa v študijnom programe Environmentálne inžinierstvo získa komplexné znalosti pre potreby aplikovaného a základného výskumu, návrhu (projektu) pre posúdenie technologických vplyvov na kvalitu životného prostredia, modelovania a simulovania procesov znečisťovania prostredia (vplyvov ionizujúceho žiarenia, ochrany kvality vody, ovzdušia, pôdy, nakladania s odpadmi), používania environmentálnych biotechnológií, environmentálneho monitoringu, počítačového spracovania informačných dát a ich hodnotenie.  Tieto znalosti dosiahne spájaním základných znalostí z chémie, biochémie, fyziky, biológie a mikrobiológie s poznatkami o  separačných procesoch a zariadeniach, výrobných a environmentálnych technológiách, legislatívnych a normovaných limitoch konania, so zreteľom na ekonomické zhodnocovanie výrobných procesov. Absolvent dokáže implementovať environmentálne princípy do inžinierskeho návrhu a usmerňovať inžinierov špecialistov tak, aby tieto princípy boli splnené a viedli k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, je schopný tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi v oblasti environmentálneho inžinierstva.Prospects of graduates

Graduates of study programme of Environmental Engineering alumni obtain comprehensive knowledge of the needs of applied and basic research, application (project) for assessment of technological impacts on environmental quality, process modeling and simulation environment pollution (impacts of ionizing radiation, protection of water quality, air, soil, waste), use of environmental biotechnology, environmental monitoring, computerized information and data evaluation. This knowledge is achieved by combining fundamental knowledge of chemistry, biochemistry, physics, biology and microbiology with the knowledge of separation processes and equipment, manufacturing and environmental technologies, legislation and the limits of standard procedure, with regard to the economic recovery of production processes.

Graduate able to implement the environmental principles to guide the engineering design and engineering specialists, so that these principles are met and led to the sustainable development of society.

Graduates are able to competently hold executive and management functions in the protection of the environment in public, private and third sector. Is able to represent entities in dealing with the environmental authorities in matters of waste, water, air, EIA, IPPC and permitting the component of the local environment.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Basic requirement for admission to engineering courses is successful completion of Bachelor's degree in accordance with § 56, paragraph 2, Law No. 131/2002 Coll Higher Education as amended.
Application Deadline: 30 June 2017.
Admissions are made through tender without entrance examinations.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Science does not requirea medical certificate of fitness of our students. Forforeign students (non EU), this confirmation is needed.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Admissions are made through tender without entrance examinations. In the tenders hall be assessed the results achieved during the Bachelor's degree, taking into account the type of bachelor's degree.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Natália Kučerová, tel.: 045 / 52 06 341,

e-mail: natalia.kucerova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

An administrativefee of € 40 is connected with organizing the admission procedure. In the case of interest in several academic programs, the administrative 40 fee applies for each additional degree program. In this case, the application must be sent to each degree program separately.

Administrative fee paid to the candidates Ing. study by postal order and send confirmation of payment together with the application form. Otherwise, the applicatio nwill not be accepted. • Open day

  06.12.2019

 • Apply the application for study

  01.10.2019 - 30.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  20.07.2020 - 24.07.2020

 • Send certificate to

  24.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank: Treasury

Account: 7000317800/8180

Variable symbol: 81300005

Constant symbol:179

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 14.01.2020 11:03

Draw attention to not topical data