Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Prospects of graduates

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku dokáže analyzovať zložité ekonomické vzťahy vo firemných procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokáže pracovať so zložitými informačnými systémami, preukazuje vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie.  Dokáže organizovať prácu v tíme, realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania, rozvíjať a zvládnuť manažérsku komunikáciu v cudzom jazyku.Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Send certificate to

  31.08.2020

 • Submit additional application form

  01.07.2020 - 31.08.2020

Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Annual tuition fees
Standard length of study: 1400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €

Billing information

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Last update: 26.09.2022 10:26

Draw attention to not topical data