Theatre dramaturgy and direction

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

- štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,

- tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,

- realizácia javiskovej predstavy,

- súčasné trendy v  metodológii tvorivých postupov v  odbornostiach   divadelného umenia,

- umelecký výkon,Prospects of graduates

The graduate from the Bachelor level of the university study shall gain the knowledge necessary for performing the activities related to dramaturgy and direction of a theatre staging - they are able to adjust dramatic texts for the need of the actual staging, work as assistant director, know the principles of dramaturgist and director interpretation of text upon conception of the staging project.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The application for Bachelor university studies must be completed according to the instructions together with the confirmation on health ability for university study and for performing the profession in the selected study programme and enclose a CV.

After registration and evaluation of the applications the study applicants will be sent further information on the admission procedure for the individual study programmes that shall be published on the AA website (www.fdu.aku.sk).

Foreign applicants shall pay the administrative fee in cash, upon presentation at the entrance exam.

The application without the enclosed document on administrative fee payment will be excluded from the records.

The applicants shall attend the entrance exams in Slovak language; Czech language is also permitted.

For more detailed conditions for the admission procedure see the website www.fdu.aku.skAdditional information

Termín konzultácií:

1. termín 10.02.2021  od 10:00 do 13:00 hod.      

2. termín máj 2021- po individuálnej dohode

Na termín individuálnej konzultácie sa záujemca prihlásiť najmenej 10 pracovných dní pred stanoveným termínom –  mailom: ingrid.dobisova@aku.sk.

Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese -  dobisova@aku.sk

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné práce


Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2020 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk


Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Conditions for international students

the admission conditions for foreign applicants are identical with the admission conditions for Slovak applicantsCoordinator for students with specific needs

Mgr. art. Katarína Mišíková, tel.: 048/414 3301General information on the admission exam

Each applicant must undergo a aptitude entrance exam.

The application must be sent for each study programme separately

The applicants with completed secondary school study shall send the verified copy of the leaving exam certificate along with the application. It is necessary to fill in the marks from individual secondary school years and the average of marks in the application.

The faculty organises consultations for the applicants

The fee for 1 hour of consultation:  € 17 (in cash)

The admission protocol also includes verbal total evaluation of the applicant having the character of a recommendation.

The results of the admission procedure will be published on the AA website.Form of entrance exam

aptitude examTests

knowledge-based (general overview, humanistic area, drama and theatre) • Apply the application for study

  31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  - 16.06.2021

 • Submit additional application form

  02.08.2021

 • Performance of the additional entrance exam

  20.08.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000067813/8180

Variable symbol: 501

The applicant pays the administrative fee by a money order of type U or by wire transfer from the account.

On the back side Information of the Money order – information for the recipient please indicate: PP FDU

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 19.02.2021 12:33

Draw attention to not topical data