Biology

Prospects of graduates

Information about the employment of graduates of individual study programmes is given in their characteristics on

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

They are posted at

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/

</pConditions for international students

The candidate must provide nostrified secondary education documents.

Document recognition process - nostrification - to be submitted

Application for nostrification at the District Office Bratislava - Department of Education, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoConditions of admission without the entrance exam

a) na základe absolvovania profilových predmetov na strednej škole v požadovanom rozsahu pre študijný program, na ktorý sa uchádzač prihlási  a študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom). Z profilových predmetov nesmú mať uchádzači na sledovaných vysvedčeniach horšie hodnotenie ako 2.

alebo

b) úspešní riešitelia krajského kola alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore, ktorý sa vzťahuje na profilový predmet príslušného študijného programu, víťaz Ceny dekana v celoštátnom kole predmetovej olympiády alebo Stredoškolskej odbornej činnosti a víťaz Ceny dekana PriF UK v kategórii „stredoškoláci“ na Festivale vedy a techniky AMAVET.

alebo

c) na základe predloženého certifikátu o absolvovaní testu z profilových predmetov v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS; organizovaných spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o.) v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2020/2021, ktorý bude uchádzač dokladovať spolu s prihláškou do 15.03.2021.Coordinator for students with specific needs

Doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Department of Didactics of Natural Sciences, Psychology and Pedagogy
pavilion CH 2, room 217
phone + 421 2 9014 9311
mail zuzana.halakova@uniba.skGeneral information on the admission exam

On one application form you can list 3 study programmes. Due to the large number of applications, the faculty does not confirm the acceptance of the application. Information on whether the applicant has fulfilled the conditions for admission without entrance examinations or will be invited to the entrance examinations will be sent to each applicant no later than 15.04.2021. Please stick the proof of payment of the fee (application slip, copy of the transfer order) on the 3rd page of the application form. An alternative date for the entrance examination can only be granted for serious medical reasons. No alternative date for the entrance examination will be granted due to a clash in the timing of entrance examinations at several colleges. The fee for submitting the application electronically is 15€, if the applicant sends only a paper version of the application, the application fee is 50€.

application

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/

They are posted at

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Form of entrance exam

písomná • Apply the application for study

  15.01.2021 - 15.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2021 - 10.06.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
150


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variable symbol: 223242

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Last update: 28.09.2020 19:47

Draw attention to not topical data