Biology

Prospects of graduates

Information regarding prospects of graduates of individual study programmes are stated in their description at www.fns.uniba.sk/prifuk/studiumAlways up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

They are published at www.fns.uniba.sk in the admission procedure section.Conditions for international students

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – podáva sa

Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoConditions of admission without the entrance exam

a) na základe absolvovania profilových predmetov na strednej škole v požadovanom rozsahu pre študijný program, na ktorý sa uchádzač prihlási a študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom). Z profilových predmetov nesmú mať uchádzači na sledovaných vysvedčeniach horšie hodnotenie ako 2.

alebo

b) úspešní riešitelia krajského kola alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore, ktorý sa vzťahuje na profilový predmet príslušného študijného programu, víťaz Ceny dekana v celoštátnom kole predmetovej olympiády alebo Stredoškolskej odbornej činnosti a víťaz Ceny dekana PriF UK v kategórii „stredoškoláci“ na Festivale vedy a techniky AMAVET.

alebo

c) na základe predloženého certifikátu o absolvovaní testu z profilových predmetov v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS; organizovaných spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o.) v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2019/2020, ktorý bude uchádzač dokladovať spolu s prihláškou do termínu 15.03.2020.Coordinator for students with specific needs

RNDr. Marta Cvíčelová, CSc., 02/6029 6475, e-mail: cvicelova@fns.uniba.skGeneral information on the admission exam

It is possible to state several study programmes in one application. Considering the large number of applications, the faculty does not confirm the reception of application.Information whether an applicant fulfilled the conditions of admission without entrance exams or will be invited to entrance exams, will be sent to every applicant by March 31, 2010 at the latest.Certificate of payment of fee (filing ticket, copy of the payment order) shall be pasted on the 3rd page of the application. Alternative date of the entrance exam may be granted only for reason of severe medical problems. Alternative date of entrance exams for reason of time collision of entrance exams on multiple universities will not be granted. Fee for submitting application electronically is 25,-EURForm of entrance exam

written • Open day

  25.01.2019

 • Apply the application for study

  15.01.2020 - 15.03.2020

 • Performance of the entrance exam

  11.06.2020 - 11.06.2020

 • Send certificate to

  11.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
150


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: State treasury

Account number: 7000082845/8180

Variable symbol: 223242

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Last update: 08.01.2020 13:31

Draw attention to not topical data