Astrofyzika

Prospects of graduates

Absolventi študijného odboru Astrofyzika ovládajú teoreticko-fyzikálne a počítačové metódy a matematický aparát na riešenie komplexných problémov z astrofyziky. Získajú teoretické vedomosti o aktuálnych trendoch a zameraniach astrofyzikálného výskumu, ako aj praktické zručnosti pri astronomických pozorovaniach a spracovaní napozorovaných dát. Prehĺbia si vedomosti z programovacích jazykov a rôznych matematických metód  a zvládnu samostatne tvoriť počítačové modely pre riešenie astrofyzikálnych úloh. Osvoja si zásady vedeckej práce, metódy vedeckého výskumu a vývoja a formulovania vedeckých problémov. Absolventi dokážu tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti vo vedeckej praxi a ďalej rozvíjať vednú disciplínu.

 Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  04.10.2019

 • Open day

  06.02.2020

 • Apply the application for study

  01.04.2016 - 01.06.2016

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:12

Draw attention to not topical data