Animation

Štúdium Animovanej tvorby sa zameriava na umeleckú a technickú pripravenosť absolventa tvoriť syntetické filmovo-výtvarné diela. Sústreďuje sa na figurálnu a priestorovú animáciu s ohľadom na jej spoločenské a kreatívne poslanie, vrátane komerčných aktivít. Vychádza sa z tradičných techník (kreslených a priestorových) a z poznania základov počítačovej animácie.

 Štúdium je bakalárske, trvá 3 roky. Na bakalárskom stupni štúdia  sa získavajú výtvarné a technické predpoklady pre samostatnú kvalifikovanú animátorskú prax. Študent realizuje  animačné etudy, oboznamuje sa s rôznymi skúsenosťami, kultivuje výtvarný rukopis, osvojuje si zručnosť v pohybových kreslených cvičeniach. Štúdium je zakotvené v dôkladnom poznaní špecifických vlastností filmu a počítačových technológií. Bakalárske štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou a získaním vysokoškolského titulu bakalár (Bc).

Najlepší absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na  magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

 Prospects of graduates

Graduates of degree programs, taught in FTF VŠMU find their application in film, radio and television, but also in new media - such as visual designers, directors, photographers, cameramen, editors, graphic designers, visual and dramatic content for web and other network media.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The program of study of film art and multimedia requires a medical certificate for fitness to perform the specialization profession cameraman creation and photo - eye examinations, specializing in audio track - audiometric examination by cataloging existing professions.
Admission procedure for foreign students from EU countries are set the same conditions as for domestic students.Additional information

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.skConditions for international students

Totožné ako pre domácichConditions of admission without the entrance exam

Všetci uchádzači musia absolvovať prijímacie talentové skúšky.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

- Dates of the entrance examinations set by the dean to determine the organization of the school year.
- Dean shall notify the contestants writing date of the entrance examination no later than 15 days before the procedure. Dean can be considered an invitation for the entrance examination as irrelevant and not to admit the candidate for entrance tests if the applicant fails to set date all required homework, because the applicant failed to meet one of the entrance exam.
- Entrance examinations for the FTF, due to their specificities and due to the same conditions for all candidates during the trials can not be made in alternative date.
- Applications for study are given in the prescribed form. Application Forms for the school-leaving certificate, curriculum vitae, a medical certificate or other evidence which the applicant considers necessary to confirm its activity and the activity of the chosen program of study.
- Dean can objectively evaluate the assumptions on the applicant to study at university, especially to check his abilities, talents and interest in studying at university and health request additional information and documentation.
- Entrance exam, a candidate must attend in person and the deadline. Bidder shall submit the presentation of identity cards or other documents required by the faculty.
- The FTF is not open every school year, all degree programs listed in the Statute of the Performing Arts. O-up study programs decided by the dean before the end of June of the current year for the next school year.
- Organized by the Faculty as appropriate candidates for consultations on various study programs opened. Informative and participation of candidates they are not required. In consultation with the candidates from collecting a fee whose amount shall be determined by the dean.
- Candidates who have attended the entrance examination last year while studying in high school before leaving examination and were recruited, given action conditionally admitted to the FTF. Following the submission of high school will receive a decision on admission to study.
- Participant admission test may be one month after notification of the result for a fixed fee to inspect the office hours for academic departments in their reception and evaluation materials.
- When listeners vote for more courses or specializations at the same time, should be given to each degree program complete a separate application, including payment of fees for the admission process. Proof of payment - a copy of the coupon should be inserted directly into the application and fix an appropriate manner. Admissions in studios and departments are not held in one day, so the candidate may try more combinations.
- All information on admission procedures, including the order will be published within a reasonable range of web site
www.vsmu.sk / FTF

 Form of entrance exam

Písomná

Talentová

Ústna

Písomná • Apply the application for study

  11.12.2020

 • Performance of the entrance exam

  28.01.2021 - 29.01.2021

 • Send certificate to

  02.09.2021

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
6


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • výročné stredoškolské vysvedčenia (paper form)
 • papierový ústrižok o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Bank: Treasury
Account: 7000072858/8180
Variable symbol: 30
Specific symbol: 0941 003 - Bc. / 0942 003 - Mgr.art., Mgr.

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Last update: 19.11.2020 12:28

Draw attention to not topical data