Teachers assessment

Peter Major

Peter Major
MVDr., PhD.

D / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
19.06 2016

Pán doktor je podľa mňa priveľmi pohodlný, čo bolo vidieť na praktickej výuke pri stážach - nie je ochotný ísť do dôslednej diagnostiky ani preberať novšie postupy, čo je podľa mňa veľmi negatívne na univerzite, kde by mal vychovávať študentov k dôslednosti. Na prednáškach a cvičenia vedel len to, čo mal pripravené, otázky často nezodpovedal alebo len tak obkorčuľoval, ako keby nemal prehľad v svojej oblasti.