Teachers assessment

Natália Antoliková

Natália Antoliková
PharmDr.,

E / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
11.12 2019

Jedna veľká katastofa. Hrozný prístup k práci.