Teachers assessment

Juraj Vaculík

Juraj Vaculík
prof., Ing., PhD.

A / 2 ratings

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
28.05 2018

Som veľmi spokojný s prístupom pána Vaculika.