Teachers assessment

Jana Jacková

Jana Jacková
Ing., PhD.

E / 1 ratings

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
06.12 2016

Ani na konci semestra nikto nevie o čom je vlastne predmet, iba podľa názvu predmetu.