Accredited study programmes

 

Count: 6 771

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
voľné výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
umenie

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

voľné výtvarné umenie 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
umenie slovenský jazyk
voľné výtvarné umenie 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
umenie slovenský jazyk
voľné výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
umenie slovenský jazyk
voľné výtvarné umenie 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
umenie slovenský jazyk
vozidlá a motory 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

vozidlá a motory 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
vozidlá a motory 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecná a experimentálna psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia anglický jazyk
všeobecná a experimentálna psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia slovenský jazyk
všeobecná a experimentálna psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia anglický jazyk
všeobecná a experimentálna psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia slovenský jazyk
všeobecná a experimentálna psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia slovenský jazyk
všeobecná a experimentálna psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia slovenský jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy anglický jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy anglický jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy anglický jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
všeobecná fyzika a matematická fyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

všeobecná fyzika a matematická fyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

všeobecná geológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
vedy o Zemi

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk
všeobecná jazykoveda 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
filológia slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

všeobecná jazykoveda (2014) 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filológia anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecná psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia slovenský jazyk
všeobecná psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia anglický jazyk
všeobecná psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia anglický jazyk
všeobecná psychológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
psychológia slovenský jazyk
všeobecná rastlinná produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk
všeobecná rastlinná produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk
všeobecná rastlinná produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecná rastlinná produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

všeobecná rastlinná produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecná živočíšna produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

všeobecná živočíšna produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecná živočíšna produkcia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
všeobecné dejiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
všeobecné dejiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
všeobecné dejiny 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk

Page 130 of 136

Export