Accredited study programmes

 

Count: 5 398

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
znalostný manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment anglický jazyk
znalostný manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola manažmentu ekonómia a manažment anglický jazyk
zoológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
zoológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
zoológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
zoológia a fyziológia živočíchov 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia slovenský jazyk
zubná technika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zdravotnícke vedy slovenský jazyk
zubná technika I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zdravotnícke vedy slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo anglický jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo spojený 1. a 2.
doktor zubného lekárstva, MDDr.
denná
6
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zubné lekárstvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo slovenský jazyk
zváranie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárstvo
zváranie a spájanie materiálov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
zváranie, spájanie a povrchové úpravy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
železničné staviteľstvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
životné prostredie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ekologické a environmentálne vedy slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika - história 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
historické vedy
slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2021.

žurnalistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
historické vedy
slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2021.

žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
filológia
nemecký jazyk slovenský jazyk

Page 108 of 108

Export