agrochémia a výživa rastlín

Detail of the study program

Code: 7266
UIPŠ code: 4103V00
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Faculty: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: externá
Level of study: 3.
Title: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Length of study: 5
Field of study: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Languages of provision
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 21.10.2009
Accreditation to:
Suspension from: 01.09.2016
Decision text: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Date of last issued decision: 01.09.2016
Decision number: ex offo

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: .
Date of decision: 01.09.2016
Decision number: ex offo
Decision text: Administratívne pozastavenie práva po skončení KA
Date of receipt: 01.09.2016
Verdict AK:
Date time limit to:
Message:
Accompanying text: pozastavenie k 1.9. po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Back