francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail of the study program

Code: 30009
UIPŠ code: 7332R05
University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Faculty: Filozofická fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 1.
Title: bakalár, Bc.
Length of study: 3
Field of study: filológia
Languages of provision francúzsky jazyk, slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 10.08.2011
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Date of last issued decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18831/48259:12-15A0

Study program offer

Informácie o uplatnení absolventov

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: .
Date of decision: 27.07.2011
Decision number: 2011-11242/28090:4-071
Decision text: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 10.08.2011
Verdict AK:
Date time limit to: 31.08.2014
Message:
Accompanying text:
Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18831/48259:12-15A0
Decision text: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Verdict AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back