fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail of the study program

Code: 23820
UIPŠ code: 7332R11
University: Univerzita Komenského v Bratislave
Faculty: Filozofická fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 1.
Title: bakalár, Bc.
Length of study: 3
Field of study: filológia
Languages of provision fínsky jazyk, slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 25.11.2010
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Date of last issued decision: 18.09.2018
Decision number: 2018/11973:11-15A0

Study program offer

Information on the employment of graduates

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18766-15A0, príloha č. 10
Decision text: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Date of validity: 05.11.2015
Date time limit to: 31.08.2018
Message: 28.02.2018
Accompanying text:
Date of decision: 18.09.2018
Decision number: 2018/11973:11-15A0
Decision text: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Date of validity: 26.09.2018
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back