chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail of the study program

Code: 23571
UIPŠ code: 7332R04
University: Univerzita Komenského v Bratislave
Faculty: Filozofická fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 1.
Title: bakalár, Bc.
Length of study: 3
Field of study: filológia
Languages of provision chorvátsky jazyk, slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 17.09.2009
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Date of last issued decision: 18.09.2018
Decision number: 2018/11973:11-15A0

Study program offer

Informácie o uplatnení absolventov

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 71.
Date of decision: 12.08.2013
Decision number: 2013-13033/36771:4-071
Decision text: Priznanie PaT bez ČO
Dátum právoplatnosti: 21.08.2013
Verdict AK:
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:
Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18766-15A0, príloha č. 10
Decision text: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Verdict AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Date time limit to: 31.08.2018
Message: 28.02.2018
Accompanying text:
Meeting number AK: 107.
Date of decision: 18.09.2018
Decision number: 2018/11973:11-15A0
Decision text: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum právoplatnosti: 26.09.2018
Verdict AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back