agroekológia

Detail of the study program

Code: 16384
UIPŠ code: 4140T05
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Faculty: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Place of study:
Povolené miesta štúdia:
Form of study: denná
Level of study: 2.
Title: inžinier, Ing.
Length of study: 2
Field of study:
Languages of provision slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 21.10.2009
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Date of last issued decision: 26.03.2018
Decision number: 2018/4183:18-15A0

Study program offer

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18737/46411:6-15A0
Decision text: Priznanie s ČO - vek garanta
Date of receipt: 11.11.2015
Verdict AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Date time limit to: 31.08.2018
Message: 28.02.2018
Accompanying text:
Meeting number AK: 104.
Date of decision: 26.03.2018
Decision number: 2018/4183:18-15A0
Decision text: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Date of receipt: 13.04.2018
Verdict AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Date time limit to:
Message:
Accompanying text: