poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail of the study program

Code: 100805
UIPŠ code: 7332T10
University: Univerzita Komenského v Bratislave
Faculty: Filozofická fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 2.
Title: magister, Mgr.
Length of study: 2
Field of study: filológia
Languages of provision poľský jazyk, slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 31.01.2014
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Date of last issued decision: 14.09.2016
Decision number: 2016-21482/37895:8-15A0

Study program offer

Informácie o uplatnení absolventov

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 74.
Date of decision: 15.01.2014
Decision number: 2014-764/1247:2-15A0
Decision text: Priznanie PaT s ČO (nový ŠP)
Dátum právoplatnosti: 31.01.2014
Verdict AK:
Date time limit to: 31.08.2016
Message:
Accompanying text:
Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18766-15A0, príloha č. 10
Decision text: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Verdict AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Date time limit to: 31.08.2018
Message: 28.02.2018
Accompanying text:
Meeting number AK: 96.
Date of decision: 14.09.2016
Decision number: 2016-21482/37895:8-15A0
Decision text: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum právoplatnosti: 28.09.2016
Verdict AK:
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back