Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Ústav telesnej výchovy a športu, Košice

 

Workplace profile

Školné a poplatky na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach:

-štúdium presahujúce štandardnú dĺžku študijného programu   -600 € / ak. rok

-štúdium v externej forme štúdia  -650 € / ak. rok

Other services

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK DRUHÉ KOLO do 31.7.2014 elektronicky na https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/start.do

Study programs

Admission procedure

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

 

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk)
Last update: 12.02.2018 15:56

Draw attention to not topical data