School of Management

Detašované pracovisko, Bratislava

 

Study programmes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Foreign language study programs are not provided.

Workplace profile

V Bratislave sa realizujú všetky študijné programy VŠM/CityU:

 • bakalárske štúdium v slovenskom jazyku (Bc)
 • magisterské štúdium v slovenskom jazyku (Mgr)
 • bakalárske štúdium v anglickom jazyku (americký titul: BSBA)
 • magisterské štúdium v anglickom jazyku (americký titul: MBA)
 • bakalárske duálne štúdium v anglickom jazyku (slovenský/americký titul: Bc/BSBA)
 • magisterské duálne štúdium v anglickom jazyku (slovenský/americký titul: Mgr/MBA)

Other services

Výhody a benefity:

 • americký a slovenský diplom
 • medzinárodný akademický zbor
 • medzinárodný kolektív študentov
 • vyučujúci so širokými skúsenosťami z praxe
 • online štúdium
 • prospechové, motivačné a športové štipendium
 • granty, sponzorské príspevky
 • možnosť tvorby vlastného študijného rozvrhu
 • študijný pobyt v USA v centrále City University of Seattle
 • Erasmus program
 • a oveľa viac

Admission procedure

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

 

Responsibility for content: Ing. Antonia Valasikova Valasikova (avalasikova@vsm.sk)
Last update: 18.05.2022 12:34

Draw attention to not topical data