Študentská vedecká aktivita 2021

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 15.04.2021
Event location: ONLINE
Organizer: Ekonomická fakulta UMB v BB
Professional sponsor of event: Ekonomická fakulta UMB v BB
Held under the auspices of: Ekonomická fakulta UMB v BB
Link to conference site: https://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=376
Keywords: študentská vedecká aktivita ekonomické vedy
Working languages​​: Slovak

The main objective

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax a získať atraktívne ceny, skúsenosti ako aj kredity. 

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých či stredných škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vieda a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Študentská vedecká aktivita má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie. Sekcia Spoločenský vied sa každoročne vyznačuje mnohými účastnimi zo zahraničia, čo jej dodáva "silný" medzinárodný rozmer.

Najväčší prínosom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov EF UMB ako aj iných vysokých škôl do samostatnej výskumnej činnosti, podnieniť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied, čo by malo byústiť do využitia v praxi. Veľkým prínosom je aj získanie nových kontaktov a rozvoj medziľudských vzťahov v rámci tohto tradičného podujatia.

Topic circuits

 

Next information

Termíny:

15.02.2021 - prihláška študenta na vypísanú/zvolenú tému - elektronicky (viď pokyny v priloženej pozvánke)

01.04.2021 - doručenie práce tajomníkovi sekcie (spolu s posudkom vedúceho práce) - elektronicky

Ďalšie informácie na stránke https://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=376

 

Last update: 11.02.2021 14:51

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event