Prihlášky na štúdium

30.06.2024

Škola: Vysoká škola manažmentu

Podanie prihlášky na denné Bc. štúdium študijného programu "Podnikový manažment" v odbore Ekonómia a manažment. Štúdium sa uskutočňuje v Bratislave.