iné - Program Intenzívnej prípravy anglického jazyka (IEP)

Course name Program Intenzívnej prípravy anglického jazyka (IEP)
University name Vysoká škola manažmentu
Author Kontakt na študijných poradcov: Bratislava - Martina Minarčíková mminarcikova@vsm.sk, Trenčín - Lukáš Frývaldský lfryvaldsky@vsm.sk
Key words intezívna príprava
WWW http://www.vsm.sk/sk/programy/certifikovane-programy/iep/
Area Cudzie jazyky a kultúry
Category iné
Languages Anglický
LMS iný
Access voľný prístup
Target group certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
VŠ štúdium denné
Number of graduates 200
Implementation osobný rast
Standards AICC
Number of topics general
Time needed 20 hodín / týždeň
Annotation Program je venovaný záujemcom, ktorí majú záujem zlepšiť svoje jazykové znalosti alebo sa pripraviť na štúdium v bakalárskom programe v anglickom jazyku. Z hľadiska štruktúry je program rozdelený na 6 jazykových úrovní s trvaním 10 týždňov pre každú úroveň. Štúdium sa delí na nasledovné predmety: •gramatika, •čítanie a slovná zásoba, •písomná komunikácia, •verbálna komunikácia, Každá jazyková úroveň trvá jeden trimester a pozostáva z 200 vyučovacích hodín (20 hodín týždenne po dobu 10 týždňov). Celý program, od úrovne úplného začiatočníka až po úroveň pokročilého, trvá dva roky a obsahuje 1200 vyučovacích hodín. Keďže cieľom programu vo vyšších jazykových úrovniach je aj príprava študentov na štúdium bakalárskeho programu v anglickom jazyku, súčasťou výučby je aj rozvoj kritického myslenia, akademických písomných zručností a témy so zameraním na medzinárodný obchod. Zaraďovanie uchádzačov do príslušnej úrovne IEP programu sa uskutočňuje na základe výsledku testu z anglického jazyka, tzv. Accuplacer testu, alebo TOEFL testu.
Used components iné
Year of course start 1999
Contact the author of the course: Martina Minarcikova, (mminarcikova@vsm.sk)

Last update: 25.10.2018 12:50

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course