kompletná elektronická učebnica - DynEd - dynamické vzdelávanie angličtiny

Course name DynEd - dynamické vzdelávanie angličtiny
Author DynEd
Key words DynEd
WWW http://www.educonsulting.sk
Area Spoločenské vedy
Category kompletná elektronická učebnica
Languages Anglický
LMS iný
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Demo version http://www.educonsulting.sk/prehlad_kurzov.html
Target group certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Number of graduates 230
Implementation v rámci koncepcie pracoviska
Number of topics 9
Time needed min. 16h/mesiac
Annotation

DynEd- jeden z najmodernejších systémov výuky jazykov na svete s podporou informačných technológií založený na princípoch fungovania mozgu. Podporuje prirodzený spôsov osvojenia si cudzieho jazyka: ako dieťa- najskôr počúva, porozumie, hovorí a nakoniec číta a píše. Systém DynEd je kombináciou interaktívnych kurzov a podpory lektora. Je 3krát učinnejší ako klasická výuka. Dá sa študovať kdekoľvek online, offline, pomocou špeciálnych aplikácií na podporu plynulosti Vášho jazykového prejavu. Začať možno kedykoľvek.

Used components videosúbory (avi, mpeg)
Year of course start 2013
Contact the author of the course: Mgr. Ivana Barancova, (info@educonsulting.sk)

Last update: 25.10.2018 12:48

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course