Predĺženie termínu podávania prihlášok na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

04.04.2018

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave predĺžila termín podávania prihlášok na 1. bakalársky stupeň štúdia do 1.5.2018 a na 2. magisterský stupeň štúdia do 1.6.2018.

Zdroj: http://www.vssvalzbety.sk/