Deň otvorených dverí Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

16.01.2019

Teologická fakulta, Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa 5. februára 2019 v Košiciach. V čase od 10.00-12.00 hod. bude pre všetkých záujemcov pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít v átriu TF KU.

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2019/2020 bude poskytovať vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia)

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2019

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2019

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vyplniť aj e-prihlášku (stránka www.tf.ku.sk)

Deň otvorených dverí na TF KU: 5. február 2019

Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk a na plagáte.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/70075-pozvanka-na-den-otvorenych-dveri-2019-na-tf-ku