Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

02.01.2019

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 25. januára 2019 o 9:00 hod. v miestnosti CH1-1.

Zdroj: https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/