Deň otvorených dverí Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

11.12.2018

Deň otvorených dverí sa uskutoční 25. januára 2019 o 9:00 hod. pre uchádzačov z Bratislavy a blízkeho okolia o 11:00 hod. pre mimobratislavských uchádzačov

Miesto: Aula prof. Stráňaia
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Program:

1. Privítanie v aule prof. Stráňaia.

2. Informácie o FTVŠ UK a o prijímacom konaní:
        - charakteristika ponúkaných študijných programov,
        - pohybová časť prijímacej skúšky - názorné ukážky,
        - zameranie teoretického písomného testu,
        - prihlášky a dotazník športovej výkonnosti,
        - prípravný kurz z gymnastiky a z plávania,
        - diskusia.
 

Pre vyžrebovaných účastníkov sú pripravené ceny.


V tento deň ponúka FTVŠ UK účastníkom dňa otvorených dverí možnosť absolvovať prípravný kurz z gymnastiky, z plávania a zo športových hier zdarma.

Podmienky účasti na prípravnom kurze počas dňa otvorených dverí - vhodné športové oblečenie.
Na gymnastiku - gymnastický cvičebný úbor (MUŽI: tričko, gymnastické cvičky, príp. ponožky; ŽENY: gymnastický dres, príp. elastické nohavice).


Na plávanie - plavky, nie bermudy, plavecká čiapka (je povinná), odporúčame ešte plavecké okuliare a vhodnú obuv k bazénu. Na športové hry - halovú športovú obuv, trenírky, tričko.

Zdroj: https://www.fsport.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/fakulta-telesnej-vychovy-a-sportu-uk/article/pozyvame-vas-na-den-otvorenych-dveri-2019/