2. kolo prijímacieho konania na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

28.05.2019

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre zverejnila 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a magisterské študijné programy. Podanie prihlášky v druhom kole prijímacieho konania je do 15. augusta 2019.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

- Sociálna práca

- Sociálne služby a poradenstvo

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

- Sociálna práca

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

- Aplikovaná sociálna práca

- Sociálne služby a poradenstvo

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

- Aplikovaná sociálna práca

 

Zdroj: https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/aktualna-ponuka-studia