Latest articles

Deň otvorených dverí FŠT

28.10.2016

Deň otvorených dverí Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.  

Deň otvorených dverí TUKE

28.10.2016

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach.  

Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

27.10.2016

Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela  

Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte UK

26.10.2016

Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

Deň otvorených dverí na FPEDAS ŽU

26.10.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.  

Deň otvorených dverí na FaF UK

24.10.2016

Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UMB

21.10.2016

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.  

Deň otvorených dverí FPV UMB v Banskej Bystrici

21.10.2016

Deň otvorených dverí Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.  

Zaži Filozofickú fakultu KU na vlastnej koži!

21.10.2016

Filozofická fakulta KU je zapojená do projektu Mini-Erasmus.  

Deň otvorených dverí FPVaMV UMB v Banskej Bystrici

19.10.2016

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.