verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dátum vzniku školy: 01.01.1946

Tr. A. Hlinku č. 2
949 76, Nitra
Zobraziť univerzitu na mape

037/641 5111
zdenka.galova@uniag.sk
http://www.uniag.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://is.uniag.sk/prihlaska

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
7,143 - študenti v dennej forme štúdia
2,707 - študenti v externej forme štúdia
9,850 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 

Zodpovednosť za obsah: Margita Granátová (margita.granatova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 26.01.2015 10:24

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk