verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2015/2016

Študijný program: manažment médií

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Študijný odbor: Masmediálne štúdiá

Kód programu: 100179

 

Forma štúdia: denná / externá
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3 / 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Anotácia študijného programu:

Profíci vyrastajú medzi profíkmi. Ak si nechcete platiť len diplom, ale túžite mať kvalitné vzdelanie, ktoré vám pomôže v budúcom uplatnení, využite možnosť prihlásiť sa na Akadémiu médií. Svojim študentom sa venujeme individuálne a preto máme, na rozdiel od mnohých iných vysokých škôl, počet prijatých uchádzačov limitovaný (maximálne 30 v jednom študijnom programe).

Ak uvažujete o tom, kde sú vzhľadom na počty už prijatých uchádzačov vaše šance najvyššie, tak je to určite manažment médií. Je to úplne nový študijný program, ktorý nemá ani jedna zo slovenských vysokých škôl. Akreditáciu sme získali len v marci 2012 a študenti sú pri prihlasovaní opatrnejší. Humanitné vzdelanie s manažmentom a financiami ako keby nelákalo, ale v skutočnosti má obrovský potenciál.Uplatnenie absolventov:

Absolventi bakalárskeho študijného programu Manažment médií ovládajú  technologické reťazce v tlačených médiách, televízii, filme i rozhlase.

Poznajú základy účtovníctva ale aj estetiky. Sú pripravení pracovať v  stredných článkoch riadenia vydavateľstiev, rozhlasových a televíznych  staniciach i v súkromných producentských centrách.

 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Prvé kolo prijímacích skúšok na akademický rok 2015/2016 bude 25.februára 2015. Uzávierka prihlášok pre 1.kolo prijímacích skúšok je 22.februára 2015.

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dagmar Mesárošová (mesarosova@akademiamedii.sk)
Posledná aktualizácia: 28.10.2013 17:31

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk