verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2016/2017

Študijný program: história

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Študijný odbor: História

Kód programu: 16874

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: kombinovaná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Elektronická prihláška vysokej školy:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do

All applicants must undergo admission proceedings.
A single application pertains to a single study programme.
If an applicant applies via electronic application, they are also obliged to send a printed application to the faculty. The printed application must be duly filled in, personally signed and must contain all required attachments. An electronic application without a printed counterpart received by the Admission Office is invalid.
The application must contain:
- the CV of the applicant
- a copy of the receipt for the admission proceedings fee payment (the payment must be wired, postal money orders cannot be accepted)
- a certified copy of secondary school leaving examination certificate (in case of applicants for a Bachelor's degree study who already have a high school leaving exam certificate)
- a certified copy of a State Examination Diploma pertaining to the Bachelor’s study or a confirmation of completion of a Bachelor’s study (in the case of applicants for a Master's degree study who completed their studies at other universities)
Applicants for a Bachelor's degree study who have secondary school leaving exam certificate in the same year as an application submission and apply for the study programme with no admission examination must deliver a certified copy of a high school leaving examination certificate to the faculty’s Admission Office by 13 June 2016.

Applicants who do not present any evidence of meeting the basic requirements for study admission by the given deadline will be accepted conditionally. Applicants are obliged to present a certified copy of a secondary school leaving examination certificate (applicants for Bachelor’s degree study)/a certified copy of a diploma and Bachelor’s degree state examination certificate (applicants for master’s degree study) at the latest by the day of enrolment, otherwise they cannot begin their study.
Applicants who have completed a previous stage of education abroad are obliged to prove the recognition of an education certificate obtained outside the territory of the Slovak Republic. The admitted applicant is obliged to present the proof of recognition for the education certificate no later than on the day of enrolment.
The theses for admission examination including the extent of required knowledge, capabilities and skills along with the list of recommended literature will be sent by the faculty’s Admission Office along with the admission examination invitation.
The results of the admission examination will be evaluated electronically, except the study programmes where it is stated otherwise. The results of the admission examination will be announced on the faculty website.
In case of applicant's absence from the admission examination for serious medical reasons, half the admission fee will be refunded once the written request is delivered to the faculty’s Admission Office. The request must be postmarked before the date of the admission examination (a posting date of the post office is decisive). No other reasons for the admission fee refund are taken into consideration, therefore it is impossible to enforce the refund of the aliquot part of the fee.

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová (barbora.podobova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 05.02.2016 14:44

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk