verzia pre tlač poslať na email
Zverejnenie výsledkov 2. kola hodnotenia nových žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2016 a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA 16.12.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2016 a hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015. V on-line systéme je k dispozícii hodnotiaci formulár 2. kola pri všetkých nových žiadostiach o dotáciu spolu s anonymne zverejnenými posudkami od externých posudzovateľov (minimálne jedným pri každom projekte v súlade s pravidlami KEGA). Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie realizovaného prostredníctvom systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Sumárny zoznam nových projektov KEGA za všetky vysoké školy spolu s konkrétnym hodnotením sa nachádza na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2016 ďalej riešiť, je v elektronickom systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2015.

Zverejnenie harmonogramu činností KEGA v roku 2016 15.12.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že na zasadnutí predsedníctva KEGA 10. 12. 2015 bol schválený a následne zverejnený harmonogram činností KEGA v roku 2016.

Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015 23.11.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2015, je povinný najneskôr do 15. 1. 2016 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA