verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Mesto: Košice

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
042 00, Košice

Zobraziť univerzitu na mape

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80, Košice

Zobraziť univerzitu na mape

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Ústav telesnej výchovy a športu, Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73
041 81, Košice

Zobraziť univerzitu na mape

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kukučínova 17
040 01, Košice

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Ekonomická univerzita v Bratislave

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Zobraziť univerzitu na mape

Katolícka univerzita v Ružomberku

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Palackého č. 1, P.O. Box 104
810 00, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

- Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice