verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Mesto: Bratislava

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Župné námestie 7
811 03, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská č. 1
835 17, Bratislava 35

Zobraziť univerzitu na mape

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Grösslingova 53
811 09, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Ekonomická univerzita v Bratislave

Paneurópska vysoká škola

Tomášikova 20
82102, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Paneurópska vysoká škola

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43, Bratislava 1

Zobraziť univerzitu na mape

Slovenská technická univerzita v Bratislave

- Ústav manažmentu, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6
818 06, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

rektorát: Furdekova ul. 16
851 04, Bratislava 5

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska ul. 3
813 01, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo nám.18
814 37, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Palackého č. 1, P.O. Box 104
810 00, Bratislava

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

- Detašované pracovisko, Příbram, Česko
- Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko
- Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
- Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa
- Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23
918 43, Trnava

Zobraziť univerzitu na mape

Trnavská univerzita v Trnave

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Bezručova 64
911 01, Trenčín

Zobraziť univerzitu na mape

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

- Detašované pracovisko, Bratislava