verzia pre tlač poslať na email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Teologická fakulta; Košice

Hlavná 89
041 21, Košice
Zobraziť fakultu na mape

Teologický inštitút, Spišské Podhradie

+421 55 6836 111
+421 55 6836 109
tfke@ktfke.sk
http://www.tf.ku.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://e-prihlaska.ku.sk/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk

Deň otvorených dverí: 26.04.2015, 11.02.2015

Dekan: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
565 - študenti v dennej forme štúdia
837 - študenti v externej forme štúdia
1402 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

 

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (gabriel.ragan@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 12.02.2015 18:24

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk