verzia pre tlač poslať na email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Teologická fakulta; Košice

Hlavná 89
041 21, Košice
Zobraziť fakultu na mape

Teologický inštitút, Spišské Podhradie
Inštitút rodiny, Bratislava

+421 55 683 61 11
+421 55 622 71 34
tfke@ktfke.sk
http://www.tf.ku.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://e-prihlaska.ku.sk/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk

Deň otvorených dverí: 26.04.2015

Dekan: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
565 - študenti v dennej forme štúdia
837 - študenti v externej forme štúdia
1402 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL FAKULTY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vincent Bocko ( bocko@ku.sk )
Posledná aktualizácia: 07.01.2011 10:58

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk