verzia pre tlač poslať na email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Šrobárova 2
041 54, Košice


055 234 2116
iveta.sovakova@upjs.sk
http://www.science.upjs.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/start.do

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk

Deň otvorených dverí: 10.10.2014, 06.02.2015

Dekan: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1391 - študenti v dennej forme štúdia
31 - študenti v externej forme štúdia
1422 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL FAKULTY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

www.science.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 02.10.2014 14:56

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk