verzia pre tlač poslať na email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Fakulta výrobných technológií; Prešov

Technická univerzita v Košiciach

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Bayerová 1
080 01, Prešov
Zobraziť fakultu na mape


055/6026456, ústredňa: 051/772260
051/7733453
michal.hatala@tuke.sk
http://www.tuke.sk/fvtpo

Elektronická prihláška VŠ: http://eprihlaska.tuke.sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


Dekan: prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1216 - študenti v dennej forme štúdia
292 - študenti v externej forme štúdia
1508 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

Ubytovanie

Fakulta má k dispozícii 2 študentské domovy a vlastnú jedáleň. Ich kapacita umožňuje ubytovanie každého uchádzača o štúdium na fakulte mimo okolia mesta Prešov. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Stravovanie

Strava je zabezpečná v študenskej jedálni, ktorá sa nachádza priestoroch internátu.

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Michal Hatala, PhD. (michal.hatala@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 05.04.2016 14:36

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk