verzia pre tlač poslať na email
Na svetovom kongrese esperanta v Nitre sa stretne 60 krajín 25.07.2016

Krásy Slovenska prídu pod Zobor obdivovať návštevníci z Nového Zélandu, Austrálie, Číny, Japonska, ale aj Madagaskaru či ďalších afrických i ázijských krajín.

Vyhlásenie Univerzity Komenského k situácii v tureckej akademickej obci 21.07.2016

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a vedenie Akademického senátu UK so znepokojením sleduje aktuálne udalosti, kde po minulotýždňovom zmarenom pokuse o prevrat v Turecku podľa dostupných informácií Turecká vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolania akademickým pracovníkom cestovať do zahraničia a prikázala návrat tým, ktorí v zahraničí pôsobia.

Vedecký park UK navštívili európski ministri 20.07.2016

V dňoch 18. a 19. júla 2016 navštívili Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.

STU podporuje postdoktorandov, vytvára postdok pozície 18.07.2016

Podporovať mladých vedcov je prioritou vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jednou z ciest je vytvárať postdoktoranské pracovné miesta. Slovenská legislatíva zatiaľ pojem podstdoktorand nepozná. V zahraničí sú takéto pozície bežné. Ako podporiť mladých vedcov a zastaviť odchod mladých odborníkov z Európy je aj téma slovenského predsedníctva EÚ. Dnes (pondelok 18. 7.) rokujú v Bratislave ministri EÚ pre konkurencieschopnosť, témou je aj veda a výskum. Ministri navštívia aj FIIT STU.

Súťaž o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy 18.07.2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Úspechy Kvapky krvi Univerzity sv. Cyrila a Metoda

14.11.2013

Študentská kvapka krvi UCM (ŠKK UCM), dňa 14.11.2013 odštartovala už svoj piaty ročník na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Humanitnú akciu opätovne zorganizoval absolvent FMK UCM  Ľubo Blišák v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Trnave. Motto podujatia „Darovaním krvi dávaš = radosť + zdravie + lásku" malo osloviť nielen študentov univerzity, ale aj pracovníkov a pedagógov.

Počas predošlých ročníkov sa podelilo o svoje zdravie 147 darcov s ľuďmi, ktorí ho nemajú na rozdávanie.

O darovanie krvi formou registrácie prejavilo záujem presne 65 darcov.

Ako je zvykom po minulé ročníky, podujatie prišiel podporiť aj rektor univerzity Jozef Matúš, ktorý prišiel poďakovať organizátorom za doterajšiu spoluprácu a vyjadril podporu do ďalšieho obdobia.

Aj takýmto spôsobom univerzita chce vychovávať mladých ľudí a teda viezť ich k pravidelnému darcovstvu, ktoré je určené všetkým potenciálnym a samozrejme pravidelným darcom. Okrem šírenia osvety okolo darovania krvi spájajú organizátori ich aktivity aj s príbuznou oblasťou - s darovaním krvotvorných buniek a kostnej drene.

Tejto ušľachtilej akcie sa zúčastnilo 56 záujemcov z nich napokon darovalo 44. Z tohto celkového počtu bolo 27 prvodarcov. Pre veľký záujem  sa využila možnosť prevozu 14 darcov priamo do odberovej stanice NTS Trnava.  Konečné výsledky ukazujú, že akcia bola úspešná, nakoľko sa spolu vyzbieralo viac ako 19 litrov krvi.

Ďakujeme všetkým zúčastneným  a veľká vďaka patrí sponzorom Shirtinator reklamno-grafickému štúdiu Crystal Group, ktorí na pamiatku darcom poskytli vecné dary vo forme limitovanej edície tričiek a taktiež aj spomienkové perá s motívom novembrovej ŠKK.

Prví traja darcovia dostali darčekové predmety od univerzity, ako spomienku na túto humanitnú akciu.

Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má štyri schopné, úspešné fakulty a jeden inštitút s kvalitným pedagogickým, ale i vedeckovýskumným pôsobením.

Zdroj:

Mgr. Dominika Zdaríleková

Referentka PR UCM v Trnave

dominika.zdarilekova@ucm.sk

Fotogaléria k článku: