verzia pre tlač poslať na email
Detská Univerzita Komenského otvára už svoj 14. ročník 23.06.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Divadlo Aréna pripravujú už 14. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského pre deti od 9 do 14 rokov a 6. ročník online štúdia. Informovali o tom rektor UK a riaditeľ divadla na tlačovej konferencii dňa 22. júna 2016.

V univerzitnom viváriu pribudol vzácny obyvateľ - krokodíl filipínsky 22.06.2016

Do Vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU, pribudol nový obyvateľ.

Katedra archeológie získala vedeckú knižnicu z Nemecka 22.06.2016

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získala významnú vedeckú knižnicu, a to formou daru z Nemecka. Ide o pozostalosť Dr. Eckeharta Schuberta (1934 - 2006), ktorý bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie (Römisch-Germanische Kommission - RGK) Nemeckého archeologického ústavu (Deutsches Archäologisches Institut - DAI) vo Frankfurte nad Mohanom, kde v rokoch 1980 - 1999 viedol vedeckú knižnicu inštitútu.

Osobnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 22.06.2016

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou inštitúciou založenou v roku 1963.

Čo s ťažkou životnou výzvou u mladých ľudí 22.06.2016

Tínedžeri vo veku od 15 do 19 rokov sa stretávajú s mnohými životnými výzvami a ťažkými situáciami, ktoré musia zvládnuť.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Úspechy Kvapky krvi Univerzity sv. Cyrila a Metoda

14.11.2013

Študentská kvapka krvi UCM (ŠKK UCM), dňa 14.11.2013 odštartovala už svoj piaty ročník na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Humanitnú akciu opätovne zorganizoval absolvent FMK UCM  Ľubo Blišák v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Trnave. Motto podujatia „Darovaním krvi dávaš = radosť + zdravie + lásku" malo osloviť nielen študentov univerzity, ale aj pracovníkov a pedagógov.

Počas predošlých ročníkov sa podelilo o svoje zdravie 147 darcov s ľuďmi, ktorí ho nemajú na rozdávanie.

O darovanie krvi formou registrácie prejavilo záujem presne 65 darcov.

Ako je zvykom po minulé ročníky, podujatie prišiel podporiť aj rektor univerzity Jozef Matúš, ktorý prišiel poďakovať organizátorom za doterajšiu spoluprácu a vyjadril podporu do ďalšieho obdobia.

Aj takýmto spôsobom univerzita chce vychovávať mladých ľudí a teda viezť ich k pravidelnému darcovstvu, ktoré je určené všetkým potenciálnym a samozrejme pravidelným darcom. Okrem šírenia osvety okolo darovania krvi spájajú organizátori ich aktivity aj s príbuznou oblasťou - s darovaním krvotvorných buniek a kostnej drene.

Tejto ušľachtilej akcie sa zúčastnilo 56 záujemcov z nich napokon darovalo 44. Z tohto celkového počtu bolo 27 prvodarcov. Pre veľký záujem  sa využila možnosť prevozu 14 darcov priamo do odberovej stanice NTS Trnava.  Konečné výsledky ukazujú, že akcia bola úspešná, nakoľko sa spolu vyzbieralo viac ako 19 litrov krvi.

Ďakujeme všetkým zúčastneným  a veľká vďaka patrí sponzorom Shirtinator reklamno-grafickému štúdiu Crystal Group, ktorí na pamiatku darcom poskytli vecné dary vo forme limitovanej edície tričiek a taktiež aj spomienkové perá s motívom novembrovej ŠKK.

Prví traja darcovia dostali darčekové predmety od univerzity, ako spomienku na túto humanitnú akciu.

Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má štyri schopné, úspešné fakulty a jeden inštitút s kvalitným pedagogickým, ale i vedeckovýskumným pôsobením.

Zdroj:

Mgr. Dominika Zdaríleková

Referentka PR UCM v Trnave

dominika.zdarilekova@ucm.sk

Fotogaléria k článku: