verzia pre tlač poslať na email
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU zaznamenáva úspechy. Získal aj viacero ocenení 30.05.2016

Poľnohospodárstvo je najcennejšia práca na zemi a najlepší dokazujú, že vedia pracovať.

Absolventi Vysokej školy ekonomickej z roku 1966 si 50 rokov po promócii prevzali pamätné diplomy 30.05.2016

Absolventi Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, predchodkyne Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa 18. mája 2016 zišli v Aule EU v Bratislave na počesť 50 výročia ukončenia štúdia na VŠE v Bratislave.

Me Myself & I 30.05.2016

Projekt „Me, Myself and I“ sa zameriava na to, aby mladým ľuďom ponúkol novú perspektívu na budúcu kariéru a aktivity prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu.

Najväčší model SvF STU 30.05.2016

Fyzikálny hydraulický model Vodného diela Kolárovo postavili inžinieri a výskumníci zo Stavebnej fakulty STU v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Vodné dielo v Kolárove je posledným, ktoré chýba na dolnom toku Váhu, aby bol splavný. Model má viac ako 600 m2 a je najväčším v doterajšej 78-ročnej histórii Stavebnej fakulty.

UKF v Nitre má nový Pavilón hudby 30.05.2016

Vo štvrtok 26. mája 2016 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre slávnostne otvorili nový Pavilón hudby, ktorý je v slovenskom univerzitnom prostredí unikátny svojím charakterom, architektonickým riešením a funkčným využitím.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Úspechy Kvapky krvi Univerzity sv. Cyrila a Metoda

14.11.2013

Študentská kvapka krvi UCM (ŠKK UCM), dňa 14.11.2013 odštartovala už svoj piaty ročník na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Humanitnú akciu opätovne zorganizoval absolvent FMK UCM  Ľubo Blišák v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Trnave. Motto podujatia „Darovaním krvi dávaš = radosť + zdravie + lásku" malo osloviť nielen študentov univerzity, ale aj pracovníkov a pedagógov.

Počas predošlých ročníkov sa podelilo o svoje zdravie 147 darcov s ľuďmi, ktorí ho nemajú na rozdávanie.

O darovanie krvi formou registrácie prejavilo záujem presne 65 darcov.

Ako je zvykom po minulé ročníky, podujatie prišiel podporiť aj rektor univerzity Jozef Matúš, ktorý prišiel poďakovať organizátorom za doterajšiu spoluprácu a vyjadril podporu do ďalšieho obdobia.

Aj takýmto spôsobom univerzita chce vychovávať mladých ľudí a teda viezť ich k pravidelnému darcovstvu, ktoré je určené všetkým potenciálnym a samozrejme pravidelným darcom. Okrem šírenia osvety okolo darovania krvi spájajú organizátori ich aktivity aj s príbuznou oblasťou - s darovaním krvotvorných buniek a kostnej drene.

Tejto ušľachtilej akcie sa zúčastnilo 56 záujemcov z nich napokon darovalo 44. Z tohto celkového počtu bolo 27 prvodarcov. Pre veľký záujem  sa využila možnosť prevozu 14 darcov priamo do odberovej stanice NTS Trnava.  Konečné výsledky ukazujú, že akcia bola úspešná, nakoľko sa spolu vyzbieralo viac ako 19 litrov krvi.

Ďakujeme všetkým zúčastneným  a veľká vďaka patrí sponzorom Shirtinator reklamno-grafickému štúdiu Crystal Group, ktorí na pamiatku darcom poskytli vecné dary vo forme limitovanej edície tričiek a taktiež aj spomienkové perá s motívom novembrovej ŠKK.

Prví traja darcovia dostali darčekové predmety od univerzity, ako spomienku na túto humanitnú akciu.

Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má štyri schopné, úspešné fakulty a jeden inštitút s kvalitným pedagogickým, ale i vedeckovýskumným pôsobením.

Zdroj:

Mgr. Dominika Zdaríleková

Referentka PR UCM v Trnave

dominika.zdarilekova@ucm.sk

Fotogaléria k článku: