verzia pre tlač poslať na email
Už druhýkrát sa koná „XXL Akadémia“ pre deti so špeciálnymi potrebami 22.07.2014

Počas letných prázdnin pripravili Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Zariadenie sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov zaujímavý vzdelávací projekt „XXL AKADÉMIA 2014“, ktorého sa zúčastnia deti so špeciálnymi potrebami zo štyroch zariadení sociálnych služieb z nitrianskeho regiónu (15 osôb zo ZSS Kreatív Klasov, 12 z ostatných ZSS VÚC Nitra – Harlekýn Topoľčany, Lipka Lipová, Kamilka Maňa, Donum Krškany).

Univerzita Komenského v prvej tisícke celosvetového rebríčka CWUR 22.07.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) naďalej potvrdzuje svoje významné postavenie v medzinárodnom meradle. V tohtoročnom celosvetovom rebríčku zostavenom Center for World University Rankings (CWUR – Centrum pre rebríčky svetových univerzít) na základe objektívnych a silných kritérií obsadila 732. miesto. Medzi tisícku špičkových svetových univerzít sa zaradila ako jediná slovenská vysoká škola.

Výskum UK: Takmer každý tretí usmrtený motocyklista bol v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu 21.07.2014

Takmer každý tretí usmrtený motocyklista bol v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. Takéto alarmujúce zistenie odhalili odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Výskum MUDr. Martina Janíka, PhD., z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) sa zameral na analýzu 311 prípadov smrteľných nehôd motocyklistov za obdobie 20 rokov (1992 – 2012).

SPU zlepšuje kvalitu slovenského piva 20.07.2014

Slovenská poľnohospodárska univerzita podporuje zvyšovanie kvality slovenského piva. Zhodli sa na tom zástupcovia univerzity na stretnutí so Slovenským združením výrobcov piva a sladu. V stredu 16. júla rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. privítal na pôde univerzity prezidentku združenia Mgr. Júliu Hurnú, PhD. a vice-prezidenta združenia a súčasne generálneho riaditeľa spoločnosti OSIVO, a.s., Ing. Rudolfa Zajaca.

Žatva na VPP zatiaľ prebieha úspešne 17.07.2014

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v sprievode povereného prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Jána Gaduša, PhD., a Ing. Petra Brezovského, PhD., riaditeľa VPP SPU, s.r.o., Kolíňany, v rámci pracovného stretnutia navštívil 14. júla VPP v Kolíňanoch, kde sa oboznámil s priebehom a doterajšími výsledkami žatvy. Spolu s pracovníkmi VPP si prezrel porasty kukurice osivovej, pšenice špaldovej a tekvice bezšupkovej olejnej.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk