verzia pre tlač poslať na email
SLOVENSKO MÁ RESEARCH STAR! 31.10.2014

Kuchynský kompostér, pomyslený ranking človeka, ekočističky či PET fľaše – aj to boli témy bojujúce o víťazstvo v súťaži RESEARCH STAR, ktorú zorganizovalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Hlavným cieľom podujatia bolo vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti a následne im ponúknuť rôzne podoby spolupráce. Súťaž bola zorganizovaná v rámci riešenia projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom Výskumné centrum Žilinskej univerzity.

Študentské dni nitrianskych univerzít 2014 31.10.2014

V dňoch 12. až 18. novembra 2014 sa v Nitre budú konať Študentské dni nitrianskych univerzít. Ide o súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Rektor SPU slávnostne prevzal medzinárodné ocenenie ECTS Label a DS Label 29.10.2014

SPU v Nitre v roku 2010, ako prvá zo slovenských univerzít, získala od Európskej komisie ocenenie ECTS Label za dôsledné uplatňovanie Európskeho systému prenosu kreditov na roky 2010-2013. V minulom roku sa SPU uchádzala o obnovenie tejto značky kvality, ktorá patrí k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore.

Na UK prednášal nositeľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich 28.10.2014

Na Univerzite Komenského v Bratislave prednášal trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich. Bogdanich je zástupcom šéfredaktora investigatívneho oddelenia novín New York Times, kde pracuje od roku 2001. Organizátormi prednášky na tému Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike boli Nadácia Tatra banky v spolupráci s Nadáciou Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Študenti a zamestnanci Univerzity Komenského budú môcť už piatykrát darovať krv 28.10.2014

Študenti, zamestnanci a priaznivci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) budú môcť už po piaty raz darovať krv v najväčšej vysokoškolskej dobročinnej akcii – Univerzitnej kvapke krvi 2014.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk