verzia pre tlač poslať na email
Infocentrum UK doposiaľ poradilo takmer 2000 záujemcom 18.12.2014

Informačné centrum Univerzity Komenského v Bratislave (UK) poradilo za vyše sedem mesiacov svojho pôsobenia takmer 2000 záujemcom, ktorí prichádzali z radov študentov UK, potenciálnych študentov i širokej verejnosti. Najčastejšie sa informovali na možnosti štúdia na UK, prijímacie pohovory, ubytovanie a tiež na podujatia, ktoré UK v priebehu roka organizovala.

Súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií 16.12.2014

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s OZ SCHOLA PHILOSOPHICA vyhlasuje súťaž.

Na Vianočnom koncerte SPU vystúpil aj Pavol Hammel 15.12.2014

V nádherne vyzdobenej aule SPU, ktorá je dominantou areálu vyhláseného v apríli 2014 za národnú kultúrnu pamiatku, sa podvečer 11. decembra začal už tradičný slávnostný benefičný koncert Vianočný dar SPU, iniciovaný a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťažok zo 4. ročníka podujatia bude použitý na podporu študentov a hendikepovaných študentov SPU.

Študent doktorandského štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bol zvolený za laureáta Ceny Hospodárskych novín. 15.12.2014

Študent doktorandského štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty našej univerzity Mgr. Pavol Hlavačka bol zvolený za laureáta Ceny Hospodárskych novín v súťaži Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2013/2014 v kategórii Šport.

Aj ty sa môžeš zasadiť o lepší svet. Prijmi našu výzvu! 10.12.2014

Máš originálny nápad, ktorý by mohol zlepšiť životy ľudí v našej krajine ? Nepremárni jedinečnú príležitosť byť súčasťou dobrej veci, prihlás svoj projekt do konca roku do súťaže Unilever výzva a vyhraj cestu na Srí Lanku spolu s 2500 eurami na realizáciu projektu.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk