verzia pre tlač poslať na email
Proces komplexnej akreditácie 22 slovenských univerzít je v záverečnej fáze 30.07.2015

V končiacom sa akademickom roku 2014/2015 prvých 22 slovenských univerzít a vysokých škôl, vrátane Technickej univerzity vo Zvolene, prechádza náročným procesom komplexnej akreditácie všetkých svojich činností - vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a umeleckej.

Farmakológovia na UPJŠ skúmajú unikátne prírodné látky 30.07.2015

Výskumom indolových fytoalexínov, ktoré predstavujú unikátne a štruktúrne neobvyklé prírodné látky, sa zaoberá len niekoľko výskumných pracovísk na svete

Úspech študentov v súťaži Continental Student Challenge 29.07.2015

Druhý ročník súťaže - Continental Student Challenge

Na Žilinskej univerzite privítali mestské včely 23.07.2015

Mestské včely žijú už aj v Žiline. V utorok 21. júla 2015 ich slávnostne privítali v areáli Žilinskej univerzity. Prvé úle osadilo v rámci projektu Adoptuj si včelu občianske združenie Preles. V priebehu nasledujúcich piatich rokov by sa mal ich počet zvýšiť. Cieľom projektu mestských včiel je o téme včelárstva informovať, vzdelávať a prispieť k záchrane včelej populácie.

Žatva na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku sa chýli ku koncu 22.07.2015

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., navštívili 17. júla Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, aby sa oboznámili s priebehom a predbežnými výsledkami tohoročnej žatvy. V sprievode Ing. Petra Brezovského, PhD., riaditeľa Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku si prezreli porasty kukurice osivovej, pšenice a tekvice bezšupkovej olejnej.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk