verzia pre tlač poslať na email
Univerzita Komenského na Noci výskumníkov 2014: Tajomstvá prvej pomoci, obnova budhizmu v Tibete i modelovanie nervového systému 19.09.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) nebude ani tento rok chýbať na najväčšom slovenskom festivale vedy – Noci výskumníkov 2014.

Nemecká kvalita vzdelávania už aj na Slovensku 16.09.2014

Výhody celosvetovo uznávaného nemeckého systému vysokoškolského štúdia už môžu využívať aj slovenskí študenti.

Na STU je pobočka Európskej aliancie pre inovácie 12.09.2014

Európska aliancia pre inovácie zriadila na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave regionálnu pobočku.

UKF v Nitre úspešná v desiatke inštitúcií zo Slovenska v hodnotení Scimago Institutions Rankings 12.09.2014

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je hodnotiace centrum s celosvetovým pôsobením pre tvorbu bibliometrických analýz a rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií. Publikované analýzy si získali celosvetové uznanie a sú tiež významnou súčasťou hodnotenia vedeckej výkonnosti výskumných inštitúcií na Slovensku. Materiál Vlády SR z novembra 2013 s označením SR RIS 3 SK v časti Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky hodnotí vedeckú výkonnosť našich výskumných inštitúcií ako neuspokojivú, a to práve na základe SIR World Report 2012.

Predstaviteľ Európskej akadémie vied a umení na UK 12.09.2014

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal vo štvrtok 11. septembra 2014 v prítomnosti prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., a prodekanky Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., predstaviteľa a spoluzakladateľa Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu prof. Dr. Felixa Ungera, Dr. h. c., ktorého sprevádzal prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., zo SAV.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk