verzia pre tlač poslať na email
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014/ FF UCM. Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM! 23.10.2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014/ FF UCM. Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM!

UPJŠ sa aktívne zapojila do MOVE WEEK Košice 2014 22.10.2014

UPJŠ v Košiciach sa na prelome septembra a októbra aktívne zapojila do jedinečného celoeurópskeho podujatia MOVE WEEK Košice 2014. Cieľom týždňa pohybu bolo propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom a podpora pravidelnej pohybovej aktivity a športu.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stala čestnou doktorkou Univerzity Komenského v Bratislave 21.10.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) nemeckej kancelárke Angele Merkelovej.

Týždeň vedy a techniky znova aj na UKF v Nitre 20.10.2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cenu Janky Guzovej získala Petra Zaujecová 19.10.2014

Cenu Janky Guzovej v speve ľudových piesní za rok 2014 získala Ing. Petra Zaujecová, PhD., zamestnankyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, manažérka a vedúca speváckej skupiny FS ZOBOR.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk