verzia pre tlač poslať na email
Detská Univerzita Komenského otvára už svoj 14. ročník 23.06.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Divadlo Aréna pripravujú už 14. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského pre deti od 9 do 14 rokov a 6. ročník online štúdia. Informovali o tom rektor UK a riaditeľ divadla na tlačovej konferencii dňa 22. júna 2016.

V univerzitnom viváriu pribudol vzácny obyvateľ - krokodíl filipínsky 22.06.2016

Do Vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU, pribudol nový obyvateľ.

Katedra archeológie získala vedeckú knižnicu z Nemecka 22.06.2016

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získala významnú vedeckú knižnicu, a to formou daru z Nemecka. Ide o pozostalosť Dr. Eckeharta Schuberta (1934 - 2006), ktorý bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie (Römisch-Germanische Kommission - RGK) Nemeckého archeologického ústavu (Deutsches Archäologisches Institut - DAI) vo Frankfurte nad Mohanom, kde v rokoch 1980 - 1999 viedol vedeckú knižnicu inštitútu.

Osobnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 22.06.2016

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou inštitúciou založenou v roku 1963.

Čo s ťažkou životnou výzvou u mladých ľudí 22.06.2016

Tínedžeri vo veku od 15 do 19 rokov sa stretávajú s mnohými životnými výzvami a ťažkými situáciami, ktoré musia zvládnuť.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk