verzia pre tlač poslať na email
Štýlová beánia s matfyzákmi a prírodovedcami vypukne už tento štvrtok! 20.11.2014

Je to už 34 rokov, čo sa matematické a fyzikálne pracoviská odtrhli od Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a vytvorili samostatnú fakultu. Tento rok sa opäť spojili, aby Vám pripravili nezabudnuteľnú zábavu na čierno-bielej Beánii matfyzákov a prírodovedcov.

Študentská kvapka krvi UCM 20.11.2014

Daruj lásku. Daruj zdravie. Daruj život. Daruj nádej – Daruj krv!

Hokejový tím UK zlatý na celoslovenskom turnaji univerzít 20.11.2014

Hokejový tím Univerzity Komenského v Bratislave získal v pondelok 17. novembra 2014 zlato na 2. ročníku Hokejového turnaja univerzít.

SPU navštívil indický veľvyslanec 12.11.2014

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 10. novembra Param Jit Mann, veľvyslanec Indie v Slovenskej republike. Vzácneho hosťa v sprievode pracovníčky ambasády Jany Vančovej privítal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Mgr. Vladislav Valach.

Týždeň vedy a techniky znova aj na UKF v Nitre 12.11.2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk