verzia pre tlač poslať na email
Deň vysokoškoláka a návšteva indonézskeho veľvyslanca na FEM 23.11.2015

Dňa 24.11.2015 sa v čase 9.00- 15.00 uskutoční Deň vysokoškoláka na FEM SPU v Nitre.

Úspešní vedci z FEI STU v Bratislave 23.11.2015

Pamätný list svätého Gorazda od ministra školstva dostali okrem iného aj FEI-kári Juraj Slačka a Marek Lagger.

Fakultná lekáreň otvára informačné semináre pre verejnosť 23.11.2015

Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) ponúka verejnosti možnosť dozvedieť sa užitočné informácie o liekoch na špeciálnych seminároch, ktoré sa budú konať v priestoroch FaF UK. Zámerom je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o liekoch a ich správnom užívaní.

Náboj JUNIOR: Študenti Univerzity Komenského zorganizovali súťaž pre 2000 žiakov základných škôl a gymnázií 17.11.2015

V piatok (20. novembra 2015) sa na 29 miestach Slovenska a Českej republiky uskutoční medzinárodná matematicko-fyzikálna tímová súťaž „Náboj Junior“, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

UK si uctí obete parížskych útokov 17.11.2015

V reakcii na parížske atentáty, ktoré v noci 13. novembra 2015 otriasli celým civilizovaným svetom, sa Univerzita Komenského z iniciatívy jej Právnickej fakulty rozhodla uctiť si pamiatku obetí a vyjadriť spolupatričnosť pozostalým i celému Francúzsku.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk