verzia pre tlač poslať na email
V piatok 11. apríla 2014 sa konal 1. ročník medzi univerzitnej streleckej súťaže M 400 o Putovný pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene. 20.04.2014

V piatok 11. apríla 2014 sa za vynikajúceho, strelcom žičiaceho, slnečného počasia konal 1. ročník medzi univerzitnej streleckej súťaže M 400 o Putovný pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

V Botanickej záhrade UK môžete obdivovať skalničky 16.04.2014

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) pripravuje i tento rok pre svojich návštevníkov výstavu skalničiek. 29. ročník výstavy, ktorú organizuje BZ UK v spolupráci s Klubom skalničkárov pri BZ UK, sa uskutoční v dňoch 25. až 27. apríla 2014 (piatok až nedeľa).

STU otvorila Národné centrum robotiky 16.04.2014

Roboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. O ich tvorcov majú záujem firmy z rôznych oblastí. Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky.

V Botanickej záhrade sa uskutočnilo symbolické odovzdanie pozemkov 16.04.2014

Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa v utorok 15. apríla 2014 uskutočnilo slávnostné odovzdanie odkúpených pozemkov, ktorého sa zúčastnil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prior Dominikánskeho konventu Košice Maroš Fintor.

Dobrá správa pre študentov: Do zahraničia budú môcť vycestovať opakovane! 11.04.2014

Umožní im to nový program Erasmus+, ktorý odštartuje v akademickom roku 2014/2015 a potrvá do roku 2020.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk