verzia pre tlač poslať na email
V Botanickej záhrade UK môžete obdivovať skalničky 16.04.2014

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) pripravuje i tento rok pre svojich návštevníkov výstavu skalničiek. 29. ročník výstavy, ktorú organizuje BZ UK v spolupráci s Klubom skalničkárov pri BZ UK, sa uskutoční v dňoch 25. až 27. apríla 2014 (piatok až nedeľa).

STU otvorila Národné centrum robotiky 16.04.2014

Roboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. O ich tvorcov majú záujem firmy z rôznych oblastí. Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky.

V Botanickej záhrade sa uskutočnilo symbolické odovzdanie pozemkov 16.04.2014

Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa v utorok 15. apríla 2014 uskutočnilo slávnostné odovzdanie odkúpených pozemkov, ktorého sa zúčastnil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prior Dominikánskeho konventu Košice Maroš Fintor.

Dobrá správa pre študentov: Do zahraničia budú môcť vycestovať opakovane! 11.04.2014

Umožní im to nový program Erasmus+, ktorý odštartuje v akademickom roku 2014/2015 a potrvá do roku 2020.

Výzvy Štipendijného programu EHP Slovensko otvorené 11.04.2014

SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 10. apríla 2014 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o projekty v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk