verzia pre tlač poslať na email
Štúdium a výskum v Rakúsku vďaka štipendiám a projektom Akcie Rakúsko – Slovensko 04.09.2015

Do 15. októbra sa môžu uchádzať vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku.

Univerzita Komenského patrí medzi najlepšie školy na Slovensku 03.09.2015

Univerzita Komenského v Bratislave patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Potvrdili to výsledky komplexnej akreditácie, ktoré dňa 27. augusta 2015 prezentovali na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera.

STU v Bratislave patrí medzi najlepšie univerzity 01.09.2015

Vyplynulo to z výsledkov hodnotenia Akreditačnej komisie, ktoré 27. augusta 2015 prezentovali na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.

Letná škola archeológie 01.09.2015

Už šiesty ročník projektu Letnej školy archeológie zorganizovala Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre od 13. júla 2015 do 21. augusta 2015.

Minister Draxler začína čistenie. Ohrozených je päť univerzít 27.08.2015

Pri univerzitách so slabými výsledkami chce minister školstva postupovať prísne.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk