verzia pre tlač poslať na email
Univerzita Komenského ponúka najväčší počet študijných programov na Slovensku 26.01.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) ponúka najväčší počet študijných programov na Slovensku – spolu až 768.

Nevídaná koncentrácia svetových expertov na KF FF TU v Trnave 23.01.2015

Tento semester bude na KF FF TU v Trnave skutočne výnimočný.

Dni otvorených dverí na fakultách STU v Bratislave 23.01.2015

Každého záujemcu o štúdium na niektorej z fakúlt STU pozývame na Deň otvorených dverí. Fakulty predstavia svoje pracoviská a laboratória a poskytnú bližšie informácie o prijímacom konaní.

Prednáška v Centre - podzemná voda 23.01.2015

Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – je názov januárovej Vedy v CENTRE, v ktorej sa bude hovoriť o niektorých „záhadách“ podzemnej vody - najmä o procesoch jej tvorby, o jej ochrane, príčinách znečisťovania...

Knovel Academic Challenge 2015 23.01.2015

Aj tento rok sa opäť uskutoční znalostná súťaž Knovel Academic Challenge určená používateľom z radov poslucháčov vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk