verzia pre tlač poslať na email
Agrofilm 2015: Film o AgroBioTechu ocenili Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 05.10.2015

Medzi ocenené filmy na 31. ročníku medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2015 patrí aj film z dielne SPU v Nitre Výskumné centrum AgroBioTech: nové perspektívy pre agropotravinárstvo. Výsledky slávnostne vyhlásili 2. októbra v NPPC - Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra. Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za film prevzal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

STU bodovala v rebríčku THE World University Rankings 05.10.2015

THE World University Rankings hodnotí štyri oblasti – vzdelávanie, výskum, spoluprácu s praxou a spoluprácu so zahraničím. Slovenská technická univerzita v Bratislave bodovala najmä v hodnotení spolupráce s praxou a so zahraničím. Univerzita Komenského vynikla predovšetkým v hodnotení medzinárodnej spolupráce.

Vedecká show Michaela Londesborougha 05.10.2015

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa budú dňa 13. októbra 2015 konať dve Vedecké show Michaela Londesborouga s témami „Tajomstvo energie“, určenej najmä stredoškolskej mládeži a „Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“, určenej vysokoškolskej mládeži a odbornej verejnosti, ale i stredným školám a širokej verejnosti.

UK si pripomenula 550. výročie založenia Academie Istropolitany 05.10.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si dňa 1. októbra 2015 pripomenula vedecko-akademickým podujatím 550. výročie založenia Academie Istropolitany. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Mexiko v Leviciach: Adam Uhnák vystavoval fotografie z študijného pobytu 04.10.2015

O pridanú hodnotu výskumného pobytu sa postaral mladý doktorand z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií. Mgr. Adam Uhnák svojím „tretím“ okom zdokumentoval svoje zážitky z ciest a výskumov v Mexiku.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk