verzia pre tlač poslať na email
Na svetovom kongrese esperanta v Nitre sa stretne 60 krajín 25.07.2016

Krásy Slovenska prídu pod Zobor obdivovať návštevníci z Nového Zélandu, Austrálie, Číny, Japonska, ale aj Madagaskaru či ďalších afrických i ázijských krajín.

Vyhlásenie Univerzity Komenského k situácii v tureckej akademickej obci 21.07.2016

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a vedenie Akademického senátu UK so znepokojením sleduje aktuálne udalosti, kde po minulotýždňovom zmarenom pokuse o prevrat v Turecku podľa dostupných informácií Turecká vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolania akademickým pracovníkom cestovať do zahraničia a prikázala návrat tým, ktorí v zahraničí pôsobia.

Vedecký park UK navštívili európski ministri 20.07.2016

V dňoch 18. a 19. júla 2016 navštívili Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.

STU podporuje postdoktorandov, vytvára postdok pozície 18.07.2016

Podporovať mladých vedcov je prioritou vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jednou z ciest je vytvárať postdoktoranské pracovné miesta. Slovenská legislatíva zatiaľ pojem podstdoktorand nepozná. V zahraničí sú takéto pozície bežné. Ako podporiť mladých vedcov a zastaviť odchod mladých odborníkov z Európy je aj téma slovenského predsedníctva EÚ. Dnes (pondelok 18. 7.) rokujú v Bratislave ministri EÚ pre konkurencieschopnosť, témou je aj veda a výskum. Ministri navštívia aj FIIT STU.

Súťaž o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy 18.07.2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk