verzia pre tlač poslať na email
8. Akademický ples nitrianskych univerzít 28.11.2014

Prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, si Vás dovoľujú pozvať na 8. Akademický ples nitrianskych univerzít, ktorý sa bude konať 17. januára 2015 od 19.00 h v priestoroch Estrádnej haly Parku kultúry a oddychu v Nitre.

Hodnotenie fakúlt Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou 28.11.2014

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) uverejnila v stredu 26. novembra 2014 najnovšie hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotenie agentúry sa opieralo o verejne dostupné a verifikované údaje, ktoré sa delia do dvoch základných skupín – vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, záujem o štúdium) a výskum (počty publikácií a citácií, granty a doktorandské štúdium).

Študenti FSEV UK ocenení v Ríme 28.11.2014

National Collegiate College Association (NCCA) odovzdala významné ocenenia študentom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK).

Rektor ocenil najlepších študentov 27.11.2014

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenil rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer úspešných mladých vedcov, študentov a športovcov.

Ocenenie ENELU študentom zo Strojníckej fakulty 23.11.2014

Trom študentom zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí študujú energetiku, bolo odovzdané štipendium od spoločnosti Enel, Slovenské elektrárne a.s. dňa 14.11. 2014 v Energolande v Mochovciach.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk