verzia pre tlač poslať na email
Kvalita súkromného a verejného vysokého školstva je vnímaná rozdielne, väčšina Slovákov nemá predstavu o financovaní 24.05.2016

Pri posudzovaní kvality, dostupnosti, nedostatkov, ale aj financovania vysokoškolského vzdelávania na Slovensku vyvstávajú dva uhly pohľadu – súkromný a verejný. Ako vnímajú Slováci kvalitu súkromných a verejných vysokých škôl? Názor verejnosti sledoval reprezentatívny prieskum agentúry STEM/MARK pre Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ).

Doplňujúce prijímacie konanie 24.05.2016

Doplňujúce prijímacie konanie na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Prípravy na Letnú školu čínskeho jazyka vrcholia 24.05.2016

Na pôde SPU sa 5. mája uskutočnilo prípravné stretnutie študentov čínskeho jazyka, ktorí sa zúčastnia od 10. do 23. júla 2016 na letnej škole na Tianjinskej univerzite.

Letná škola energetiky 24.05.2016

Letná škola energetiky 2016, ktorá sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, je jedinečný projekt určený vysokoškolským študentom najmä z regiónu Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) bez ohľadu na ich študijný odbor a stupeň štúdia.

V knižničnom on-line katalógu UK si za 10 rokov existencie služby objednalo knihy 70 000 čitateľov 24.05.2016

Službu automatizovaných výpožičiek v knižničnom on-line katalógu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá je v prevádzke už 10 rokov, doposiaľ využilo takmer 70 000 čitateľov.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk