verzia pre tlač poslať na email
Na slovenských gymnáziách v Srbsku 02.03.2015

Dňa 23. februára 2015 navštívila dekanka FEM SPU v Nitre, prof. Horská, slovenské gymnáziá v Srbsku, a to Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici a Gymnázium Jána Kollára Báčsky Petrovec.

SPU nadviazala spoluprácu s ďalšími ruskými poľnohospodárskymi univerzitami 02.03.2015

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 9. februára otvorili ďalší ročník EURUS AGRI - inžinierskeho študijného programu s jednosemestrálnym pobytom v Moskve.

EASA - letný workshop na Malte 02.03.2015

Európska sieť študentov architektúry EASA (European architecture students assembly) hľadá odvážlivcov, ktorí chcú zažiť dva slnečné týždne na Malte spolu s 500 študentmi architektúry z 50 krajín a zúčastniť sa zaujímavých workshopov!

Prezident Andrej Kiska otvoril Výskumné centrum ESET 02.03.2015

17. februára 2015, prestrihnutím diernej pásky, slovenský prezident Andrej Kiska otvoril Výskumné centrum ESET, spoločný projekt slovenskej bezpečnostnej spoločnosti ESET, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave.

Univerzita otvorila svoje brány záujemcom o štúdium 02.03.2015

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa vo štvrtok 19. februára 2015 uskutočnil Deň otvorených dverí. Počas neho mohli študenti stredných škôl, ich rodičia a študijní poradcovia navštíviť a voľne si prezrieť priestory všetkých piatich fakúlt. Zároveň im pracovníci študijných oddelení, pedagógovia a doktorandi poskytli informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na našej univerzite, o študijných programoch realizovaných univerzitou a ich uplatniteľnosti na trhu práce, o podmienkach prijímacieho konania či o dôležitých termínoch.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Hodnotenie slovenských vysokých škôl agentúrou ARRA

22.12.2009

Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA) predkladá piate hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti,
pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Tlačovú správu a samotné hodnotenie vysokých škôl pre rok 2009 s prílohami a prezentáciami nájdete na URL: http://www.arra.sk/.

"Nie sú to verifikované údaje a potom samozrejme aj to hodnotenie môže byť subjektívne," reagoval minister školstva. Podľa neho ARRA nedisponuje hodnovernými údajmi, ktoré poskytujú VŠ, ale sťahuje si ich z internetu či iných správ.

Zdroj: sme.sk