verzia pre tlač poslať na email
V Martine slávnostne otvorili novostavbu BioMedu 22.05.2015

Vo štvrtok 21. mája 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novostavby Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK (BioMed Martin) na Malej hore v Martine. Na podujatí sa zúčastnili predseda vlády SR doc. JUDr. Robert Fico, CSc., rektor UK prof. RNDr. Karola Mičieta, PhD., dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ako aj ďalší významní hostia.

Slovenskí študenti vyvinuli mimoriadne úsporné automobily, zabojujú s nimi v Holandsku [TOUCHIT.SK] 19.05.2015

Študenti slovenských technických univerzít už o niekoľko dní zabojujú o titul najúspornejšieho auta Európy na 30. ročníku súťaže Shell Eco-marathon Europe.

Krásna Slovenka zaútočí na pódium v pretekoch ultra úsporných formulí [STYLE.HNONLINE.SK] 19.05.2015

Už tretíkrát sa Slovenskí študenti predstavia na Shell Eco-Marathone - závode, ktorý patrí medzi najnáročnejšie a najinovatívnejšie študentské súťaže na svete. Tento rok sa pretekov zúčastnia dva slovenské tímy. Prvý z Technickejuniverzity v Košiciach a druhý zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Čerpanie eurofondov na vedu a výskum mešká už 1,5 roka [TERAZ.SK] 19.05.2015

Ak sa procesy nezrýchlia, podľa univerzít to môže mať za následok ohrozenie výskumných projektov.

Vyhlásenie výskumne orientovaných vysokých škôl SR k príprave čerpania ŠF v oblasti výskumu a inovácií v novom programovacom období EÚ 19.05.2015

Vysoké školy so znepokojením sledujú brzdenie príprav na čerpanie štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v novom programovacom období 2014-2020. Slovenské vedecké inštitúcie, medzi ktoré patrí viacero verejných vysokých škôl, sú závislé od finančných zdrojov EÚ.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/