verzia pre tlač poslať na email
SLOVENSKO MÁ RESEARCH STAR! 31.10.2014

Kuchynský kompostér, pomyslený ranking človeka, ekočističky či PET fľaše – aj to boli témy bojujúce o víťazstvo v súťaži RESEARCH STAR, ktorú zorganizovalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Hlavným cieľom podujatia bolo vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti a následne im ponúknuť rôzne podoby spolupráce. Súťaž bola zorganizovaná v rámci riešenia projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom Výskumné centrum Žilinskej univerzity.

Študentské dni nitrianskych univerzít 2014 31.10.2014

V dňoch 12. až 18. novembra 2014 sa v Nitre budú konať Študentské dni nitrianskych univerzít. Ide o súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Rektor SPU slávnostne prevzal medzinárodné ocenenie ECTS Label a DS Label 29.10.2014

SPU v Nitre v roku 2010, ako prvá zo slovenských univerzít, získala od Európskej komisie ocenenie ECTS Label za dôsledné uplatňovanie Európskeho systému prenosu kreditov na roky 2010-2013. V minulom roku sa SPU uchádzala o obnovenie tejto značky kvality, ktorá patrí k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore.

Na UK prednášal nositeľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich 28.10.2014

Na Univerzite Komenského v Bratislave prednášal trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich. Bogdanich je zástupcom šéfredaktora investigatívneho oddelenia novín New York Times, kde pracuje od roku 2001. Organizátormi prednášky na tému Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike boli Nadácia Tatra banky v spolupráci s Nadáciou Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Študenti a zamestnanci Univerzity Komenského budú môcť už piatykrát darovať krv 28.10.2014

Študenti, zamestnanci a priaznivci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) budú môcť už po piaty raz darovať krv v najväčšej vysokoškolskej dobročinnej akcii – Univerzitnej kvapke krvi 2014.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/