verzia pre tlač poslať na email
Deň vysokoškoláka a návšteva indonézskeho veľvyslanca na FEM 23.11.2015

Dňa 24.11.2015 sa v čase 9.00- 15.00 uskutoční Deň vysokoškoláka na FEM SPU v Nitre.

Úspešní vedci z FEI STU v Bratislave 23.11.2015

Pamätný list svätého Gorazda od ministra školstva dostali okrem iného aj FEI-kári Juraj Slačka a Marek Lagger.

Fakultná lekáreň otvára informačné semináre pre verejnosť 23.11.2015

Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) ponúka verejnosti možnosť dozvedieť sa užitočné informácie o liekoch na špeciálnych seminároch, ktoré sa budú konať v priestoroch FaF UK. Zámerom je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o liekoch a ich správnom užívaní.

Náboj JUNIOR: Študenti Univerzity Komenského zorganizovali súťaž pre 2000 žiakov základných škôl a gymnázií 17.11.2015

V piatok (20. novembra 2015) sa na 29 miestach Slovenska a Českej republiky uskutoční medzinárodná matematicko-fyzikálna tímová súťaž „Náboj Junior“, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

UK si uctí obete parížskych útokov 17.11.2015

V reakcii na parížske atentáty, ktoré v noci 13. novembra 2015 otriasli celým civilizovaným svetom, sa Univerzita Komenského z iniciatívy jej Právnickej fakulty rozhodla uctiť si pamiatku obetí a vyjadriť spolupatričnosť pozostalým i celému Francúzsku.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/