verzia pre tlač poslať na email
Vymierajú žiadané odbory [SME] 19.12.2014

Neuspokojený hlad po odborníkoch je závažným spoločenským problémom. No vysoké školy nie sú primárnymi zdrojom tohto problému.

Deň otvorených dverí 2015 19.12.2014

Devätnásty február 2015 bude patriť na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Dňu otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami.

Študentka Horňáčková ocenená v Študentskej osobnosti Slovenska 19.12.2014

Dňa 17. decembra 2014 vyhlásili víťazov celonárodnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Držitelia ocenení v 11 kategóriách sú študenti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Medzi ocenenými je aj Mgr. Michaela Horňáčková, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorá bola ocenená v kategórii elektrotechnika, priemyselné technológie.

Infocentrum UK doposiaľ poradilo takmer 2000 záujemcom 18.12.2014

Informačné centrum Univerzity Komenského v Bratislave (UK) poradilo za vyše sedem mesiacov svojho pôsobenia takmer 2000 záujemcom, ktorí prichádzali z radov študentov UK, potenciálnych študentov i širokej verejnosti. Najčastejšie sa informovali na možnosti štúdia na UK, prijímacie pohovory, ubytovanie a tiež na podujatia, ktoré UK v priebehu roka organizovala.

Súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií 16.12.2014

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s OZ SCHOLA PHILOSOPHICA vyhlasuje súťaž.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/