verzia pre tlač poslať na email
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014/ FF UCM. Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM! 23.10.2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014/ FF UCM. Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM!

UPJŠ sa aktívne zapojila do MOVE WEEK Košice 2014 22.10.2014

UPJŠ v Košiciach sa na prelome septembra a októbra aktívne zapojila do jedinečného celoeurópskeho podujatia MOVE WEEK Košice 2014. Cieľom týždňa pohybu bolo propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom a podpora pravidelnej pohybovej aktivity a športu.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stala čestnou doktorkou Univerzity Komenského v Bratislave 21.10.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) nemeckej kancelárke Angele Merkelovej.

Týždeň vedy a techniky znova aj na UKF v Nitre 20.10.2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cenu Janky Guzovej získala Petra Zaujecová 19.10.2014

Cenu Janky Guzovej v speve ľudových piesní za rok 2014 získala Ing. Petra Zaujecová, PhD., zamestnankyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, manažérka a vedúca speváckej skupiny FS ZOBOR.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/