verzia pre tlač poslať na email
Lastminuty pre študentov: Prehľad vysokých škôl, kam sa dá ešte prihlásiť, presné termíny a poplatky 23.08.2016

Výber vysokej školy patrí k najväčším dilemám na prahu dospelosti. Ak ešte stále váhate, či najbližších niekoľko rokov života zasvätíte ďalšiemu štúdiu, prečítajte si, čo absolventom ponúkajú slovenské vysoké školy a kde všade ešte môžete poslať prihlášku na sklonku leta.

SPU sa úspešne prezentuje na výstave Agrokomplex 19.08.2016

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa aj tento rok zúčastňuje na jednej z najvýznamnejších medzinárodných výstav svojho druhu na Slovensku – 43. ročníku poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016.

Medici Univerzity Komenského môžu využívať unikátnu novinku - biotlačiareň 16.08.2016

Medici Univerzity Komenského v Bratislave (UK) môžu využívať unikátnu novinku – 3D biotlačiareň. Tento prístroj na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty UK je schopný vytlačiť živé bunky. Vďaka biotlačiarni sa pre medikov Univerzity Komenského otvoria nové možnosti v oblasti regeneratívnej medicíny.

UNIZA bude užšie spolupracovať s univerzitami v Čile a Argentíne 15.08.2016

Členom delegácie prezidenta SR Andreja Kisku, ktorá začiatkom augusta navštívila krajiny Čile a Argentínu, bol aj prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií UNIZA. Súčasťou oficiálneho programu bola návšteva troch významných univerzít a vzájomná výmena skúseností riešenia výziev v oblasti vzdelávania.

Lepší život v regióne Banská Bystrica – Zvolen 13.08.2016

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. dňa 10. augusta 2016 podpísal zmluvu o spolupráci s Ing. Beatou Hirt, správkyňou Komunitnej nadácie Zdravé mesto.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/