verzia pre tlač poslať na email
Na Univerzite Komenského sa ročne zrealizuje 650 000 knižných výpožičiek 07.10.2015

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UK) poskytuje svoje služby prostredníctvom fakultných a katedrových knižníc pre viac ako 27 000 registrovaných čitateľov, ktorí ročne realizujú takmer 650 000 výpožičiek.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline sa predstavil na TransTech Burze 07.10.2015

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU) prezentoval svoje výsledky v jednotlivých divíziách, vrátane budovaných špičkových laboratórií a ich výskumného potenciálu.

Agrofilm 2015: Film o AgroBioTechu ocenili Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 05.10.2015

Medzi ocenené filmy na 31. ročníku medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2015 patrí aj film z dielne SPU v Nitre Výskumné centrum AgroBioTech: nové perspektívy pre agropotravinárstvo. Výsledky slávnostne vyhlásili 2. októbra v NPPC - Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra. Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za film prevzal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

STU bodovala v rebríčku THE World University Rankings 05.10.2015

THE World University Rankings hodnotí štyri oblasti – vzdelávanie, výskum, spoluprácu s praxou a spoluprácu so zahraničím. Slovenská technická univerzita v Bratislave bodovala najmä v hodnotení spolupráce s praxou a so zahraničím. Univerzita Komenského vynikla predovšetkým v hodnotení medzinárodnej spolupráce.

Vedecká show Michaela Londesborougha 05.10.2015

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa budú dňa 13. októbra 2015 konať dve Vedecké show Michaela Londesborouga s témami „Tajomstvo energie“, určenej najmä stredoškolskej mládeži a „Špióni, raketové palivá, lieky a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!“, určenej vysokoškolskej mládeži a odbornej verejnosti, ale i stredným školám a širokej verejnosti.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/