verzia pre tlač poslať na email
Štýlová beánia s matfyzákmi a prírodovedcami vypukne už tento štvrtok! 20.11.2014

Je to už 34 rokov, čo sa matematické a fyzikálne pracoviská odtrhli od Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a vytvorili samostatnú fakultu. Tento rok sa opäť spojili, aby Vám pripravili nezabudnuteľnú zábavu na čierno-bielej Beánii matfyzákov a prírodovedcov.

Študentská kvapka krvi UCM 20.11.2014

Daruj lásku. Daruj zdravie. Daruj život. Daruj nádej – Daruj krv!

Hokejový tím UK zlatý na celoslovenskom turnaji univerzít 20.11.2014

Hokejový tím Univerzity Komenského v Bratislave získal v pondelok 17. novembra 2014 zlato na 2. ročníku Hokejového turnaja univerzít.

SPU navštívil indický veľvyslanec 12.11.2014

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 10. novembra Param Jit Mann, veľvyslanec Indie v Slovenskej republike. Vzácneho hosťa v sprievode pracovníčky ambasády Jany Vančovej privítal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Mgr. Vladislav Valach.

Týždeň vedy a techniky znova aj na UKF v Nitre 12.11.2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/