verzia pre tlač poslať na email
Univerzita Komenského na Noci výskumníkov 2014: Tajomstvá prvej pomoci, obnova budhizmu v Tibete i modelovanie nervového systému 19.09.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) nebude ani tento rok chýbať na najväčšom slovenskom festivale vedy – Noci výskumníkov 2014.

Nemecká kvalita vzdelávania už aj na Slovensku 16.09.2014

Výhody celosvetovo uznávaného nemeckého systému vysokoškolského štúdia už môžu využívať aj slovenskí študenti.

Na STU je pobočka Európskej aliancie pre inovácie 12.09.2014

Európska aliancia pre inovácie zriadila na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave regionálnu pobočku.

UKF v Nitre úspešná v desiatke inštitúcií zo Slovenska v hodnotení Scimago Institutions Rankings 12.09.2014

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je hodnotiace centrum s celosvetovým pôsobením pre tvorbu bibliometrických analýz a rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií. Publikované analýzy si získali celosvetové uznanie a sú tiež významnou súčasťou hodnotenia vedeckej výkonnosti výskumných inštitúcií na Slovensku. Materiál Vlády SR z novembra 2013 s označením SR RIS 3 SK v časti Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky hodnotí vedeckú výkonnosť našich výskumných inštitúcií ako neuspokojivú, a to práve na základe SIR World Report 2012.

Predstaviteľ Európskej akadémie vied a umení na UK 12.09.2014

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal vo štvrtok 11. septembra 2014 v prítomnosti prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., a prodekanky Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., predstaviteľa a spoluzakladateľa Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu prof. Dr. Felixa Ungera, Dr. h. c., ktorého sprevádzal prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., zo SAV.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/