verzia pre tlač poslať na email
Už druhýkrát sa koná „XXL Akadémia“ pre deti so špeciálnymi potrebami 22.07.2014

Počas letných prázdnin pripravili Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Zariadenie sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov zaujímavý vzdelávací projekt „XXL AKADÉMIA 2014“, ktorého sa zúčastnia deti so špeciálnymi potrebami zo štyroch zariadení sociálnych služieb z nitrianskeho regiónu (15 osôb zo ZSS Kreatív Klasov, 12 z ostatných ZSS VÚC Nitra – Harlekýn Topoľčany, Lipka Lipová, Kamilka Maňa, Donum Krškany).

Univerzita Komenského v prvej tisícke celosvetového rebríčka CWUR 22.07.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) naďalej potvrdzuje svoje významné postavenie v medzinárodnom meradle. V tohtoročnom celosvetovom rebríčku zostavenom Center for World University Rankings (CWUR – Centrum pre rebríčky svetových univerzít) na základe objektívnych a silných kritérií obsadila 732. miesto. Medzi tisícku špičkových svetových univerzít sa zaradila ako jediná slovenská vysoká škola.

Výskum UK: Takmer každý tretí usmrtený motocyklista bol v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu 21.07.2014

Takmer každý tretí usmrtený motocyklista bol v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. Takéto alarmujúce zistenie odhalili odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Výskum MUDr. Martina Janíka, PhD., z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) sa zameral na analýzu 311 prípadov smrteľných nehôd motocyklistov za obdobie 20 rokov (1992 – 2012).

SPU zlepšuje kvalitu slovenského piva 20.07.2014

Slovenská poľnohospodárska univerzita podporuje zvyšovanie kvality slovenského piva. Zhodli sa na tom zástupcovia univerzity na stretnutí so Slovenským združením výrobcov piva a sladu. V stredu 16. júla rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. privítal na pôde univerzity prezidentku združenia Mgr. Júliu Hurnú, PhD. a vice-prezidenta združenia a súčasne generálneho riaditeľa spoločnosti OSIVO, a.s., Ing. Rudolfa Zajaca.

Žatva na VPP zatiaľ prebieha úspešne 17.07.2014

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v sprievode povereného prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Jána Gaduša, PhD., a Ing. Petra Brezovského, PhD., riaditeľa VPP SPU, s.r.o., Kolíňany, v rámci pracovného stretnutia navštívil 14. júla VPP v Kolíňanoch, kde sa oboznámil s priebehom a doterajšími výsledkami žatvy. Spolu s pracovníkmi VPP si prezrel porasty kukurice osivovej, pšenice špaldovej a tekvice bezšupkovej olejnej.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/