verzia pre tlač poslať na email
Kvalita súkromného a verejného vysokého školstva je vnímaná rozdielne, väčšina Slovákov nemá predstavu o financovaní 24.05.2016

Pri posudzovaní kvality, dostupnosti, nedostatkov, ale aj financovania vysokoškolského vzdelávania na Slovensku vyvstávajú dva uhly pohľadu – súkromný a verejný. Ako vnímajú Slováci kvalitu súkromných a verejných vysokých škôl? Názor verejnosti sledoval reprezentatívny prieskum agentúry STEM/MARK pre Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ).

Doplňujúce prijímacie konanie 24.05.2016

Doplňujúce prijímacie konanie na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Prípravy na Letnú školu čínskeho jazyka vrcholia 24.05.2016

Na pôde SPU sa 5. mája uskutočnilo prípravné stretnutie študentov čínskeho jazyka, ktorí sa zúčastnia od 10. do 23. júla 2016 na letnej škole na Tianjinskej univerzite.

Letná škola energetiky 24.05.2016

Letná škola energetiky 2016, ktorá sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, je jedinečný projekt určený vysokoškolským študentom najmä z regiónu Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) bez ohľadu na ich študijný odbor a stupeň štúdia.

V knižničnom on-line katalógu UK si za 10 rokov existencie služby objednalo knihy 70 000 čitateľov 24.05.2016

Službu automatizovaných výpožičiek v knižničnom on-line katalógu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá je v prevádzke už 10 rokov, doposiaľ využilo takmer 70 000 čitateľov.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/