verzia pre tlač poslať na email
Štúdium a výskum v Rakúsku vďaka štipendiám a projektom Akcie Rakúsko – Slovensko 04.09.2015

Do 15. októbra sa môžu uchádzať vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku.

Univerzita Komenského patrí medzi najlepšie školy na Slovensku 03.09.2015

Univerzita Komenského v Bratislave patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Potvrdili to výsledky komplexnej akreditácie, ktoré dňa 27. augusta 2015 prezentovali na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera.

STU v Bratislave patrí medzi najlepšie univerzity 01.09.2015

Vyplynulo to z výsledkov hodnotenia Akreditačnej komisie, ktoré 27. augusta 2015 prezentovali na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.

Letná škola archeológie 01.09.2015

Už šiesty ročník projektu Letnej školy archeológie zorganizovala Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre od 13. júla 2015 do 21. augusta 2015.

Minister Draxler začína čistenie. Ohrozených je päť univerzít 27.08.2015

Pri univerzitách so slabými výsledkami chce minister školstva postupovať prísne.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/