verzia pre tlač poslať na email
Výskumníci merajú intenzitu dopravy v Žiline so zameraním na vozidlá s nebezpečným nákladom. Dáta využijú na stanovenie rizík tunela Považský Chlmec. 30.06.2015

V období od 22. júna do 4. júla 2015 merajú na vybraných miestach v Žiline výskumníci zo Žilinskej univerzity intenzitu dopravy so zameraním na automatickú klasifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad.

Prof. Peter Bielik sa stal novým predsedom výkonného výboru siete AGRIMBA 30.06.2015

Počas stretnutia, ktoré bolo súčasťou kongresu AGRIMBA AVA 2015 v Poreči 17. - 20. 6. 2015 bol prof. Peter Bielik, rektor SPU v Nitre, zvolený za predsedu výkonného výboru siete AGRIMBA. Sekretariát siete aj naďalej zostáva na univerzite vo Wageningene. Generálnym tajomníkom sekretariátu sa stal prof. Wim Heijman.

Významný úspech laboratória vybudovaného z projektu AgroBioTech 30.06.2015

Kolektív pracovníkov Fyziologicko-analytického laboratória pod vedením doc. Ing. Idy Petrovičovej, PhD., ktoré bolo vybudované v rámci projektu AgroBioTech na Katedre zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, získal medzinárodne akceptovateľný certifikát

Španielsky kráľ inauguroval systém AMOS UK 30.06.2015

Pri príležitosti 30. výročia založenia astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch španielsky kráľ Filip VI. inauguroval dňa 27. júna 2015 sedem nových robotických systémov na observatóriu Teide, Tenerife. Slovensko malo medzi astronomickými prístrojmi zastúpenie v podobe unikátneho systému AMOS (All-sky Meteor Orbit System) Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Tri špičkové vedecké tímy pôsobia na UPJŠ v Košiciach 29.06.2015

Akreditačná komisia (AK), poradný organ vlády SR, odsúhlasila na zasadnutí v dňoch 2. – 4. apríla 2014 pilotný projekt s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Vysoké školy na základe výzvy AK predložili na posúdenie spolu 77 návrhov, pričom hodnotiaci proces vo viacerých etapách trval od októbra minulého roku.


HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Ďakovný list SPU z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

27.11.2013

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníctvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podnikateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak Aid a slovenského podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolupracovať pri propagácii kvalitného slovenského poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iného v liste.

DSCF6336.JPG
DSCF6347.JPG
DSCF6350.JPG
DSCF6370.JPG
DSCF6383.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/dakovny-list-spu-z-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-sr/