print version send to email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Faculty of Education of J. Selye University

J. Selye University

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Choose a study programme

Deadlines for applications

1st level 2nd level 3rd level
Bratislavská 3322
945 01, Komárno
Zobraziť fakultu na mape


035/32-60-626
torokt@ujs.sk
http://www.ujs.sk/pf

Electronic university application https://e-prihlaska.ujs.sk

Central electronic registration: http://www.prihlaskavs.sk

Open day: 17.02.2015

Dean: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.

Currently of central register of students:
807 - students in daily form of study
339 - students in external form of study
1146 - number of all students

Information about graduates of universities
FACULTY PROFILE
APPROACHING DEADLINES

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Accomodation

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Boarding

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

Photogallery


 

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@selyeuni.sk)
Last update: 09.05.2016 08:34

Draw attention to not topical data

If you want to automatically download content from the portal in the form of XML interchange formats, please contact us portalvs@portalvs.sk